Zasady poręczania kredytu

Zasady poręczania kredytu

Osoba decydująca się na kredyt musi mieć świadomość, że należy udowodnić bankowi możliwość jego późniejszej spłaty. Jest wiele możliwości by to zrobić, np. obciążenie hipoteki czy przedstawienie zaświadczenia o regularnych dochodach. Można także namówić kogoś, by został poręczycielem zaciąganego kredytu. Ktoś, kto zgodzi się pełnić taką funkcję, będzie musiał spłacić zobowiązanie w przypadku, gdy wierzyciel z różnych powodów nie zdoła tego uczynić. By stać się poręczycielem należy złożyć w banku odpowiednie oświadczenie. Można także spisać umowę, zwierającą dokładny opis tego, do czego zobowiązuje się poręczyciel. Trzeba pamiętać o tym, że wysokość zaciągniętego zobowiązania może się zwiększać, np. w przypadku nieterminowego spłacania rat przez dłużnika (wtedy narastają odsetki). Tym samym zwiększają się także ewentualne zobowiązania poręczyciela. Podobnie jest w odwrotnej sytuacji – gdy wartość długu maleje po spłacie jego części, zmniejszają się zobowiązania poręczyciela. By ustrzec się różnego rodzaju niespodzianek związanych z narastaniem długu, poręczyciel może przed poręczeniem zawrzeć w umowie pewne zastrzeżenia. Mogą one dotyczyć wysokości kwoty, jaką poręcza. Istnieje możliwość poręczenia np. tylko sumy podstawowej, bez karnych odsetek.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.