Zasady bankowości spółdzielczej

Zasady bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze zaczęły powstawać, by uchronić osoby niezamożne przed wpadnięciem w pułapki kredytowe. Ktoś, kto potrzebował drobnej sumy pieniędzy, a nie mógł sobie pozwolić na zaciągnięcie drogiego kredytu, miał możliwość udania się do banku spółdzielczego, którego ideą od początków istnienie było wspieranie lokalnej społeczności, nie zaś nastawienie na zysk. Banki takie istnieją do dzisiaj, a sposób ich funkcjonowania w zasadzie się nie zmienił. Nadal muszą swoim działaniem wspomagać społeczeństwo, jednak ważne są dla nich także wyniki finansowe. Ich usługi są tańsze niż te dostępne w komercyjnych instytucjach. Kredyt w banku spółdzielczym wychodzi dużo taniej, ze względu na niższe oprocentowanie. Banki spółdzielcze nadal zajmują stabilną pozycję na rynku usług finansowych, nie tracą popularności w dobie zalewu bankowości komercyjnej. Ich sytuację komplikuje jednak fakt, że obowiązują je reguły funkcjonowania jako spółdzielnia przy jednoczesnej konieczności nadążania za wymogami rynku bankowego. Bank zrzeszający musi wspierać lokalną społeczność, pomagać bankom zrzeszonym w uzyskiwaniu dostępu do nowych technologii i przygotowywaniu systemów bankowych. Sprawuje nad nimi pieczę, co wiąże się m.in. z udzielaniem gwarancji finansowych oraz zapewnieniem stabilności kapitałowej.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.