Zabezpiczenie kredytów

Zabezpiczenie kredytów

Dawniej, wszystkie kredyty musiały być zabezpieczone. Zabezpieczeniem było poręczenie, hipoteka, zastaw lub ubezpieczenie. Obecnie każdy kredyt może ale nie musi być zabezpieczony. Najczęściej kredytu udziela się w walucie, która w danym państwie obowiązuje. Jeszcze kilka lat temu wielka popularnością cieszyły się w naszym kraju kredyty udzielane we frankach szwajcarskich. Tego typu kredyty były najczęściej brane na hipotekę. Po kłopotach z frankiem szwajcarskim, a właściwie jego wymianą, kredyty tego typu nie są praktycznie udzielane. Może się to zdarzyć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Oczywistą cechą kredytu jest to, że musi on być spłacany. Tych spłat najczęściej dokonuje się ratalnie. Dłużnik, do końca czasu obowiązywania umowy musi spłacać jednakowe sumy, na które składają się sam kredyt i jego oprocentowanie. Istnieje też możliwość spłaty jednorazowej. Jest to jednak ogromne obciążenie dla kredytobiorcy i korzystanie z tej formy jest sporadyczne. Kredyty można bardzo różnorodnie sklasyfikować. Pierwszym sposobem jest podział ze względu na czas. Wszystkie kredyty do jednego roku uważane są za krótkoterminowe. W przypadku kredytów do trzech lat mówimy o średnioterminowych. Natomiast wszystkie kredyty powyżej trzech lat uważa się za długoterminowe. Kredytów można udzielać w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Pierwsza forma jest najbardziej powszechna. Osoba pożyczająca otrzymuje określoną kwotę na swoje konto lub bezpośrednio do ręki. W przypadku formy bezgotówkowej bank wypłaca pieniądze bezpośrednio sprzedawcy. Jest to zapłata za towary zakupione przez kredytobiorcę.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.