Wymagania umowy kredytowej

Wymagania umowy kredytowej

Co powinniśmy widzieć zanim zaciągniemy kredyt? Powinniśmy orientować się w założeniach związanych z jego powstawaniem, na przykład wiedzieć jak powstaje umowa kredytowa. Informacje w niej zawarte tak naprawdę określą nam wszelkiego rodzaju cechy podejmowanego przez nas kredytu. Co więc zawiera umowa kredytowa? Pierwszy punkt, odpowiedni dla każdej umowy to oczywiście data i miejsce, w którym podjęto zobowiązanie. Co jeszcze? Oczywiście dane osobowe stron umowy. Umowa nie może zawierać tylko danych kredytobiorcy, ale także instytucji udzielającej kredytu. Każdy egzemplarz zawiera także postanowienia ogólne. Później dopiero można przejść do danych, które są szczególnie ważne dla przyszłego płatnika. Pierwsze z nich, to przede wszystkim kwota i waluta kredytu, którego się podejmujemy. Musimy także znać warunki, w jakich to zobowiązanie zostanie uruchomione. Następną ważną informacją jest cel, który przyświeca kredytobiorcy. Musi on być jasno sprecyzowany w umowie. Tym, czego płatnik musi być również świadomy, jest okres, w którym będzie musiał spłacać daną sumę pieniędzy, oraz zasady, których musi przestrzegać. Kolejne ważne dane, to wysokość oprocentowania i prowizji. Warto także znać sposób zabezpieczenia kredytu, oraz warunki, w jakich bank lub kredytobiorca może odstąpić od umowy. Dopiero po ustaleniu tych wszystkich informacji, umowa kredytowa może zostać zawarta.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.