Większe zyski banków

Większe zyski banków

Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobił 11,69 miliarda złotych. Okazuje się, że odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzięki pożyczkom. Ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej bardzo chętnie sięgają po takie rozwiązania. Banki natomiast czerpią z tego korzyści w postaci odsetek. Dość popularne są także kredyty hipoteczne. Warto także zwrócić uwagę na to, że na wzrost zysków mają tutaj przede wszystkim wszystkie koszty, które towarzyszą kredytowi hipotecznemu. A jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim są to prowizje bankowe, ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Nie wszystkie nieruchomości posiadają bowiem księgi wieczyste. Warto także wspomnieć o innych kosztach. Jednym z nich jest na przykład ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku. Jeśli chodzi o zyski z odsetek to w wyżej wspomnianym okresie banki w Polsce zarobiły ponad 25 miliardów złotych. Tutaj także odnotowano wzrost. W roku poprzednim zyski te były niższe o całe 15 procent. Dość wysoki okazał się być także wynik na działalności operacyjnej. Ten wyniósł 14,5 miliarda złotych. Podsumowano także odpisy. Na nich zarobiono 5 miliardów.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.