Umowa o zawarcie kredytu

Umowa o zawarcie kredytu

Większość banków w Polsce opiera swoją działalność na przyznawaniu kredytów. Jest to bowiem najbardziej opłacalna czynność. Niekiedy jednak bardzo trudno jest dostać kredyt, a pierwszą czynnością, jaką musi wykonać potencjalny biorca kredytu, to powinien złożyć wniosek kredytowy. Nie oznacza to jednak, że po złożeniu takiego wniosku, bez najmniejszych problemów dostaniemy kredyt. Bank nie pożycza pieniędzy każdemu. Abyśmy dostali kredyt, bank musi wiedzieć, czy w późniejszym czasie będziemy zdolni do spłaty nie tylko pożyczonych pieniędzy, ale również odsetek, które zostały zaznaczone w umowie. Ważną rzeczą, na którą bank musi zwrócić uwagę jest również to, czy możliwa będzie spłata tego zobowiązania w określonym czasie, który został przewidziany w umowie. Dlatego też, aby bank mógł sprawdzić, czy posiadamy taka zdolność, mamy obowiązek, a żeby do wniosku kredytowego załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, które wskazywać będą na płynność finansową naszego przedsiębiorstwa. Ponadto, bank posiada prawo do kontrolowania, czy udzielona pożyczka została przeznaczona na przewidziany w umowie cel, a także może on nadzorować terminy spłaty zobowiązania. Jeżeli jednak okaże się, że warunki otrzymania kredytu nie zostały spełnione, bank może w każdej chwili zerwać te warunki w całości lub też częściowo. Również w obawie przed nieterminową spłatą, bank udzielający kredytu może zastosować dodatkowe zabezpieczenie, które ochroni go przed licznymi stratami.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.