Różne typy lokat

Różne typy lokat

Wiele osób, jeśli posiada jakieś oszczędności, umieszcza je na lokacie. Lokata daje możliwość bezpiecznego zysku. O bezpieczeństwie nie można mówić w przypadku giełdy. Jednak lokaty w przeciwieństwie do giełdy dają małe zyski. Istnieje naprawdę wiele typów lokat bankowych. Pierwszym z nich są lokaty terminowe. To nic innego jak umowy zawierane pomiędzy bankiem a klientem. Umowy te dotyczą ulokowania pieniędzy na określony czas. Klient przekazuje środki, ale w zamian za to bank zobowiązuje się do tego, że na sam koniec trwania umowy przekaże klientowi odsetki. Lokaty takie mogą być odnawialne lub też nieodnawialne. Jeśli klient postanowi zabrać pieniądze z lokaty przed zakończeniem trwania umowy to poniesie on oczywiście konsekwencje. Konsekwencje te będą polegały na utracie zgromadzonych odsetek. Drugi typ lokat to lokaty dynamiczne. W tym przypadku, nawet jeśli klient zdecyduje się zabrać z banku pieniądze wcześniej to nie utraci on odsetek. Jednak tak naprawdę odsetki tutaj są niższe niż w przypadku lokaty terminowej. Dość popularne są również lokaty pieniężne. Jest to oprocentowanie dochodu z odrębnego konta, który polega na zamrożeniu określonej kwoty w celu osiągnięcia zysku po upływie tego terminu. Zysk jest powyżej stopnia inflacji. Ludzie bardzo często korzystają także z lokat dwu walutowych oraz z lokat rentierskich.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.