Rodzaje kredytów bankowych

Rodzaje kredytów bankowych

Umowy, które zawierane są między bankami i kredytobiorcami to kredyty bankowe. Oczywiście umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Na czym polega taka umowa? Przede wszystkim na tym, że bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty kredytobiorcy. Kwota ta musi być zwrócona w określonym czasie. Kredytobiorca w warunkach umowy zobowiązuje się do tego, że wykorzysta pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Bez względu na to jaki jest cel takiego kredytu to jest jedna cecha, która je łączy. Jest to oczywiście hipoteka. Zabezpieczeniem dla banku jest to, że jeśli nie będziemy spłacać kredytu to po prostu zabierze nam dom czy mieszkanie, sprzeda go i odzyska pieniądze, które nam pożyczył. Oczywiście bank za to, że pożycza nam pieniądze pobiera od nas wynagrodzenie. Jest to prowizja oraz odsetki. Istnieją naprawdę różne rodzaje kredytów. Jeśli chodzi o kredyty dla podmiotów gospodarczych to są to między innymi kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym oraz kredyt w rachunku kredytowym. Warto wiedzieć, że istnieją także linie kredytowe odnawialne oraz nieodnawialne. Klienci banków mają także inne możliwości. Istnieją sezonowe kredyty. Ciekawym rozwiązaniem jest również kredyt konsumpcyjny. Zalicza się do nich kredyt gotówkowy, kredyt studencki oraz kredyt samochodowy. W przypadku kredytu studenckiego jego spłata rozpoczyna się dopiero po zakończeniu nauki.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.