Rodzaje inwestycji rzeczowych

Rodzaje inwestycji rzeczowych

Inwestycje rzeczowe to inwestycje, których przedmiotem są dobra materialne, a inwestor oczekuje, iż wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie, np. inwestycje w towary, takie jak złoto, srebro, platyna, ropa, w dzieła sztuki, czy w nieruchomości. Nie chodzi tu jednak o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, ale o korzyści finansowe związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, więc przyrost tych dóbr wraz z upływem czasu. Na inwestowanie w dobra rzeczowe stać zazwyczaj bardzo dobrze sytuowane osoby fizyczne i silne ekonomicznie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Inwestycje rzeczowe obejmują również nakłady związane z wytworzeniem lub powiększeniem rzeczowego majątku trwałego. Wyróżniamy trzy rodzaje inwestycji rzeczowych. Pierwszą z nich są inwestycje odtworzeniowe, które polegają na zastąpieniu zużytego środka trwałego nowym w celu utrzymania dotychczasowego poziomu działalności. Drugim rodzajem są inwestycje modernizacyjne, polegające na wprowadzeniu do produkcji ulepszonych środków trwałych, które przynoszą efekt w postaci obniżki kosztów produkcji lub unowocześnieniu produktu. Ostatnim rodzajem są inwestycje rozwojowe, których głównym celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy zarówno w zakresie dotychczas wytwarzanych produktów, jak i wprowadzania produktów nowych.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.