O czym pamiętać inwestując na giełdzie

O czym pamiętać inwestując na giełdzie

Rozpoczynając inwestowanie giełdowe, należy przede wszystkim pamiętać, aby jak najlepiej ją poznać. Uzbroić się w wiedzę na temat zasad, praktyk, instrumentów i możliwości giełdy. Wiedza to, bowiem najlepszy sprzymierzeniec każdego inwestora. Po drugie pamiętajmy, aby nigdy nie inwestować w akcje wszystkich naszych oszczędności, niech będzie to maksymalnie 80 procent. Resztę ulokujmy w fundusz rynku pieniężnego, czy obligacje. Kupując spółki wybierajmy te o mocnych fundamentach. Ważną zasadą jest też dywersyfikacja portfela, czyli kupowanie kilku spółek zamiast jednej. Jedna spółka owszem, może przynieść wielkie zyski, ale bardzo łatwo może też zbankrutować. Po czwarte, przeanalizujmy dokładnie aktualny rynek giełdowy i zastanówmy się czy teraz jest dobrym momentem na inwestowanie. Czasami warto poczekać trochę i zainwestować na lepszych zasadach, lub zwyczajnie podzielić środki i część ulokować od razu, a część pozostawić czekając na lepsze warunki. No i ostatnia zasadaspróbujmy, po prostu. Nie jest prawdą, że inwestowanie jest tylko dla bogaczy. Tak naprawdę przygodę z giełdą można rozpocząć mając w kieszeni kilkaset złotych, właściwie nie ma większych ograniczeń, jeśli chodzi o wkład początkowy. Oczywiście nie możemy się spodziewać wtedy ogromnych zysków od razu, ale jest to z pewnością bardzo dobra droga do pomnażania naszego kapitału.

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym

Kwestia kredytów oraz ich przyznawania jest bardzo zawiłą i niejasną stroną siata bankowego. Najczęściej ludzie zaciągający kredyt znają warunki jego spłaty w 80%. Należy zacząć od tego, że wielu z na nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie są rodzaje kredytów i na jakie cele mogą być one przyznawane. Warto wspomnieć, że aby wziąć kredyt w większości banków należy założyć tak zwany rachunek kredytowy. Za pośrednictwem tego typu rachunku kredyt może być udzielany w kilku podstawowych rodzajach. Pierwszym jest kredyt docelowy. Zazwyczaj jego przeznaczenie to sfinansowanie jednej konkretne transakcji. Kolejnym rodzajem kredytu udzielanego przez rachunek kredytowy jest kredyt na wymagane zobowiązania. Z reguły jest to trwający kilka miesięcy kredyt, którego przeznaczeniem jest opłacenie krótkotrwałych trudności ze spłacanie bieżących zadłużeń. Czwartym rodzajem kredytu jest tak zwany kredyt kasowy. Tego typu rozwiązanie jest idealne dla firm, które borykają się z chwilowym brakiem pieniędzy w swoich kasach. Kolejnym rodzajem zobowiązania jest kredyt sezonowy. Najczęściej jest to zaciągany z powodu finansowania codziennych potrzeb. Bardzo często korzystają z niego firmy odznaczające się specyficzną działalnością charakteryzującą się długim procesem produkcyjnym. W takiej sytuacji zobowiązania pozwalają takim przedsiębiorstwom normalnie funkcjonować do momentu aż skończy się ich proces produkcyjny i będą mogli sfinalizować przeprowadzane przez siebie transakcje.

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe

Całkiem sensownym pomysłem są na przykład konta oszczędnościowe. Są tak przygotowane, że możemy na nich oszczędzać, a jednocześnie mamy prawo do dysponowania pieniędzmi w momencie, kiedy chcemy je wypłacić. Oczywiście bankowi zależy na tym, by pieniądze leżały na koncie jak najdłużej i by bank mógł nimi dysponować, ale i w tym zakresie można się z danym bankiem dogadać. Spora jednak rzesza osób korzysta z usług banku nie dlatego, by oszczędzać, ale by skorzystać z oferowanych kredytów. Są to kredyty różnorodne: konsumenckie, studenckie, hipoteczne… Zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z kredytu bankowego, trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. Skonsultujmy się z doradcą bankowym i dokładnie słuchajmy wszystkich wyjaśnień. Trzeba też pytać, jeśli mamy wątpliwości. Kredyty pomagają nam spełnić nasze marzenia, ale pamiętajmy, by były systematycznie spłacane. Kredyty bankowe na pewno nie należą do najtańszych, ale jest przeznaczony dla ludzi. Bez takich kredytów wiele rodzin nigdy nie mogłoby na przykład pomyśleć o samodzielnym mieszkaniu czy domu. Tego typu kredyty są wieloletnimi, gdyż pożyczane są bardzo duże sumy. Spłata takiego kredytu może trwać nawet trzydzieści lat. Tak samo zresztą jest z finansowaniem drobnych przyjemności jak telewizor, sprzęt AGD czy komputer. Jednak w tym przypadku umowę zawiera się najczęściej na rok.

Możliwe zabezpieczenia kredytu

Możliwe zabezpieczenia kredytu

W praktyce każdy większy kredyt musi posiadać jakieś zabezpieczenie. Kredyty dla firm zazwyczaj są zabezpieczane majątkiem przedsiębiorstwa, który w przypadku nie spłacania rat, zostaje przejęty przez bank. Firma upada, a jej właściciel nie posiada już majątku, który był zastawem pod kredyt. Bank, żeby odzyskać pieniądze z udzielonej pożyczki w drodze licytacji sprzedaje należący już do niego majątek przedsiębiorstwa. W ten sposób niejednokrotnie każdy człowiek może stanąć do licytacji i niekiedy za dużo mniejsze pieniądze nabyć ruchomości, jak również nieruchomości. Oczywiście jest to działanie ryzykowne dla banku, gdyż może on nawet stracić na udzieleniu takiego kredytu, gdyż na licytacji wystawione dobra mogą nie osiągnąć przewidywanej ceny i zwrotu pożyczki. Oczywiście osoby decydujące się na zakup mieszkania lub budowę domu z pieniędzy z kredytu, też w przypadku jego niespłacania mogą utracić takie dobra, które przejmie bank. Tak naprawdę dopóki nie spłaci się kredytu nie można mówić o tym, że dom lub mieszkanie należy do właścicieli, gdyż to bank jest bardziej właścicielem. Z tego też względu niejednokrotnie kredyty są ubezpieczane. Warto skorzystać z takiej możliwości, gdyż nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. A w ten sposób bank będzie żądał spłaty kredytu od firmy ubezpieczeniowej.

Kredyty dla firm

Kredyty dla firm

Nieliczni ludzie marzą o tym, aby rozpocząć własną działalność, otworzyć firmę i zacząć żyć na własny rachunek. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Dlatego banki oferują możliwość udzielenia kredytu na otwarcie własnej firmy. Oczywiście droga ta nie jest łatwa. Bank jest instytucją finansową, a nie charytatywną. Może udzielić kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednak musi mieć pewność, że będzie to firma, która przyniesie zyski i umożliwi kredytobiorcy spłatę zaciągniętego kredytu. Z tego też powodu przyszły przedsiębiorca powinien sporządzić biznesplan, w którym umieści wszystkie wydatki związane w prowadzeniem działalności oraz przedstawi zyski, które osiągnie w przyszłości. Musi dokładnie opisać to, na czym będzie polegać jego działalność i perspektywy przyszłe dla firmy. Ponad to w rzetelny sposób przedstawić realne zapotrzebowanie na swoje produkty lub usługi. Zanim bank wyda decyzję o udzieleniu kredytu, musi się z tym dokładnie zapoznać i realnie ocenić przyszłe możliwości. Także działające firmy korzystają z kredytów po to, aby przedsięwziąć nowe projekty i rozwijać swoją firmę. Kredyt jest zastrzykiem gotówki, który w przyszłości może przynieść znaczne dochody przedsiębiorstwu i umożliwić jego rozwój oraz możliwość spłacania rat kredytu. Wiele firm korzysta z takich możliwości.

Leasing, jako forma finansowania

Leasing, jako forma finansowania

Leasing to drugi po kredytach najczęściej wykorzystywany sposób finansowania instytucji, który umożliwia inwestorom dostęp do wszelkiego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bez konieczności ich zakupu, a więc przy ograniczonym zaangażowaniu środków trwałych. Leasing jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing jest atrakcyjna formą finansowania, zwłaszcza dla przedsiębiorstw młodych, nieposiadających jeszcze odpowiednich kapitałów. Z uwagi na fakt, iż w całym okresie umowy jej przedmiot jest wartością finansującego, jej zawarcie jest znacznie prostsze, niż podpisanie umowy kredytowej. Przed przystąpieniem do umowy leasingowej należy jednak sprawdzić kilka warunków, między innymi wysokość miesięcznych opłat związanych z obsługa leasingu oraz ich charakter (zmienne lub stałe). Nie zawsze bowiem jest tak, że leasing jest forma tańszą, niż kredyt, a decyzję o skorzystaniu z tej formy powinna poprzedzić gruntowna analiza opłacalności tego całego przedsięwzięcia.

Umowa o zawarcie kredytu

Umowa o zawarcie kredytu

Większość banków w Polsce opiera swoją działalność na przyznawaniu kredytów. Jest to bowiem najbardziej opłacalna czynność. Niekiedy jednak bardzo trudno jest dostać kredyt, a pierwszą czynnością, jaką musi wykonać potencjalny biorca kredytu, to powinien złożyć wniosek kredytowy. Nie oznacza to jednak, że po złożeniu takiego wniosku, bez najmniejszych problemów dostaniemy kredyt. Bank nie pożycza pieniędzy każdemu. Abyśmy dostali kredyt, bank musi wiedzieć, czy w późniejszym czasie będziemy zdolni do spłaty nie tylko pożyczonych pieniędzy, ale również odsetek, które zostały zaznaczone w umowie. Ważną rzeczą, na którą bank musi zwrócić uwagę jest również to, czy możliwa będzie spłata tego zobowiązania w określonym czasie, który został przewidziany w umowie. Dlatego też, aby bank mógł sprawdzić, czy posiadamy taka zdolność, mamy obowiązek, a żeby do wniosku kredytowego załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, które wskazywać będą na płynność finansową naszego przedsiębiorstwa. Ponadto, bank posiada prawo do kontrolowania, czy udzielona pożyczka została przeznaczona na przewidziany w umowie cel, a także może on nadzorować terminy spłaty zobowiązania. Jeżeli jednak okaże się, że warunki otrzymania kredytu nie zostały spełnione, bank może w każdej chwili zerwać te warunki w całości lub też częściowo. Również w obawie przed nieterminową spłatą, bank udzielający kredytu może zastosować dodatkowe zabezpieczenie, które ochroni go przed licznymi stratami.