Formy i rodzaje leasingu

Formy i rodzaje leasingu

Leasing jest transakcją, w której może brać udział znaczna liczba osób, a nawet i jedna. Z tego względu leasing możemy podzielić na bezpośredni oraz pośredni. Pierwszy z nich może być zawarty, gdy osoba proponująca taką umowę, np. producent jakiegoś dobra, podpisuje ją w osobą, która będzie korzystać z tego dobra, czyli bezpośrednim użytkownikiem rzeczy określonej w umowie. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku leasingu pośredniego. Taka umowa jest zawierana przy pomocy osób trzecich występujących miedzy producentem danego dobra, a jego użytkownikiem. Tymi osobami mogą być wszelkie firmy, które w sposób profesjonalny zajmują się pośrednictwem w tejże transakcji. Jednak leasing może przybierać różne formy. Na przykład, jeżeli przedmiotem leasingu jest korzystanie z obiektu, leasingobiorca ma obowiązek płatności w określonym terminie rat, na które składają się między innymi składnik kapitałowy, który obrazuje, jaka jest faktyczna wartość użytkowanego obiektu, a także składnika odsetkowego, które stanowi wynagrodzenie dla osoby, która proponuje umowę leasingową. Możemy wyróżnić także leasing finansowy i operacyjny. Do leasingu finansowego zalicza się każdą umowę, według której jednostka oddaje do używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania danej rzeczy na określony w umowie czas. Natomiast leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie środka trwałego.

Bankowość dla każdego

Bankowość dla każdego

Czy studiowanie bankowości się współcześnie opłaca? Zapewne tak, ale nie w każdym przypadku. Aby być dobrym, w tym co się robi, trzeba wykazywać zainteresowanie działalnością sektora bankowego. Liczy się nie tylko liczenie, ale także wiele innych cech. Zanim jednak potencjalny kandydat na studia zacznie rozważać swoje indywidualne predyspozycje, warto pokrótce scharakteryzować bankowość. Na początek najlepiej sprecyzować instytucję, która w tym sektorze działa. Jest to przedsiębiorstwo o charakterze bankowym. Na studiach przyszli pracownicy banków oraz innych instytucji związanych z obrotem finansowym poznają charakterystykę rynków finansowych oraz poznają kolejne etapy obrotu pieniądza. Poza tym na studiach trzeba opanować wiele przepisów prawnych, które przydają się na co dzień podczas pracy w banku czy innym podmiocie bankowym. To nie tylko ogólne regulacje, wyznaczające ramy do działania banku, ale również normy prawne stosowane podczas obrotu papierami wartościowymi, czekami czy wekslami. Zatem idąc na kierunek związany z bankowością i finansami, trzeba być przygotowanym na opanowanie sporej liczby przepisów. W zależności od przyszłego miejsca pracy czasami pomocne, a nawet niezbędne, mogą okazać się dodatkowe kursy i szkolenia. Na nie przychodzi jednak czas po zakończeniu studiów.

Czym jest kredyt konsumpcyjny

Czym jest kredyt konsumpcyjny

Istnieje wiele rodzajów kredytów. Różnią się one zazwyczaj celem, na który są zaciągane oraz wysokością. Spośród wszystkich rodzajów najpopularniejszym jest chyba kredyt konsumpcyjny. Jest tego typu zobowiązanie, które jest udzielane na indywidualne potrzeby każdego kredytobiorcy. Spłata takiego kredytu jest zazwyczaj ustalana z każdym kredytobiorcą oddzielnie. Zabezpieczeniem tego zobowiązania są zarobki osoby zaciągającej kredyt lub poręczenie innych osób tak zwanych żyrantów. Jeżeli chodzi o wysokość zaciąganego kredytu, to jest ona ustalana indywidualnie z każdym pożyczającym. Bank kieruje się zazwyczaj możliwościami spłaty poszczególnych ludzi. Jeżeli, więc kredytobiorca wykazuje stosunkowo niskie dochody to raczej nie ma, co liczyć na przyznanie wysokiego kredytu. Taka osoba jest w grupie dużego ryzyka i bank obawiać się będzie, że zaciągnięty przez nią kredyt nie będzie spłacany w należytym tempie. Zazwyczaj głównym powodem, dla którego ludzie decydują się na kredyt konsumpcyjny jest chęć bardzo szybkiego dostępu do pieniędzy, których nie posiadają. Często chodzi o zakup czegoś potrzebnego w gospodarstwie domowym. Może to być sprzęt gospodarstwa domowego, ale też telewizor lub konsola do gier. Powody zaciągania takiego kredytu są bardzo różne. Jeżeli, więc potrzebujecie stosunkowo niedużego kredytu na remont mieszkania lub na zakup czegoś ekstra do Waszego mieszkania to warto zainteresować się kwestią kredytu konsumpcyjnego. Może to być dobre rozwiązanie dla osób niezarabiających zbyt wiele, ale mających duże potrzeby lub chcących spełnić po prostu swoje marzenie.

Odpoczynek od rat kredytu

Odpoczynek od rat kredytu

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom możliwość odpoczynku od obowiązku spłacania rat, nazywaną wakacjami od kredytu. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które mają czasowe trudności ze spłatą comiesięcznych zobowiązań lub czekają je w najbliższej przyszłości dodatkowe wydatki, które uniemożliwią w konsekwencji dopięcie domowego budżetu. Wakacje od kredytu oferowane są najczęściej tym, którzy nie przysparzali wcześniej bankowi większych kłopotów. Ta usługa polega na przesunięciu w czasie obowiązku spłaty rat objętych umową. Rozliczenie zobowiązania następuje poprzez spłatę w późniejszym wyznaczonym terminie, banki mogą też doliczać niewielkie sumy do kolejnych, nadchodzących swoim trybem rat i w ten sposób odzyskać te zaległe. Ofertę wakacji od kredytu posiada wiele banków, jednak zasady mogą wyglądać różnie w poszczególnych placówkach. Niektóre banki oferują odpoczynek tylko od spłaty kwoty podstawowej raty, bez przesunięcia w czasie konieczności uiszczenia opłaty za odsetki. Inne proponują zawieszenie całej sumy zobowiązania ratalnego za dany okres. Niezależnie jednak od rodzaju wakacji kredytowych należy pamiętać, że są one sposobem na jedynie czasowe odsunięcie konieczności spłaty zobowiązań i w konsekwencji zwiększają ich całościowy koszt.

Ułuda łatwego zysku

Ułuda łatwego zysku

Najwięcej finansowych problemów wynika prawdopodobnie z tego, że ludzie bardzo łatwo ulegają kuszącej ułudzie łatwego zysku. Wcale nie zastanawiają się nad tym, jak podejrzane są obietnice zwiększenia początkowego kapitału o naprawdę bardzo duże, wręcz astronomiczne kwoty w wyjątkowo krótkim czasie. A przecież znana powszechnie prawda mówi o tym, że na uczciwe pieniądze trzeba sobie zapracować. Chyba że już ma się faktycznie ogromny początkowy kapitał i wtedy pewnie można sporo zarobić na odsetkach. Nadal jednak jest to z reguły jakiś typowy procent, a nie pomnażanie w jeden dzień zysków bez kiwnięcia palcem. Jeżeli obietnice wyglądają zbyt pięknie, by były prawdzie, to lepiej się nie angażować w takie inwestycje. Tymczasem ludzie skuszeni łatwym i dużym zarobkiem oddają swoje oszczędności, czasem odkładane przez całe życie, a potem czekają na wiadomość o tym, że już są milionerami. Tylko ta wiadomość jakoś nie nadchodzi, a potem okazuje się, że zainwestowane pieniądze przepadły w wyniku ryzykownej inwestycji lub wręcz perfidnego oszustwa. Naprawdę lepiej uzbroić się w cierpliwość i inwestować oszczędności w interesy i bankowe usługi, które są przetestowane i nie obiecują tego, co w świetle praw ekonomii i zdrowego rozsądku jest zdecydowanie mało realne lub wręcz całkiem niemożliwe.

Zapobiegliwi, ale coraz bardziej zmotywowani

Zapobiegliwi, ale coraz bardziej zmotywowani

W Polsce nadal królują lokaty. I to te z krótkim terminem ważności. Polacy co prawda przyglądają się innym sposobom inwestowania środków, ale mimo wszystko w wielu przypadkach na przypatrywaniu się kończy. Na końcu bowiem zwycięża znana formuła wpłacania pieniędzy tam, gdzie nie ma ryzyka. Taki trend utrzymuje się od dawna i jak do tej pory nie można mu się dziwić. Polacy stopniowo oswajają się z możliwościami inwestycyjnymi, a dosyć niskie w skali Europy i świata dochody raczej nie stwarzają warunków do ryzykownego przeznaczania pieniędzy chociażby na akcje. Banki jednak modyfikują i poszerzają swoje propozycje, dzięki czemu oferta lokaty staje się przystępna także dla osób, które nie w stanie odłożyć z miesiąca na miesiąc kilku tysięcy. Od tego, ile włoży się na lokatę, zależy oczywiście ostateczny zysk, jaki uda się osiągnąć. Jednak już nawet niewielkie inwestycje po pewnym czasie przynoszą efekty. Zachęceni tym inwestorzy jeszcze chętniej lokują swoje wolne środki w kolejnych lokatach. I tak rynek z nimi związany nieustannie się powiększa. W przeciągu kilkunastu ostatnich lat ich wartość w skali kraju wzrosła ponad dwukrotnie. Jest to zapewne także następstwo coraz większej świadomości społecznej. Trudna sytuacja na rynku pracy wzmaga poczucie niepewności, związanej z przyszłością. Zawsze warto zachować coś na gorsze finansowe czasy.

Uroki dawnego płacenia

Uroki dawnego płacenia

Współcześnie ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do tego, że mają możliwość wykonywania wszędzie transakcji bezgotówkowych, że zupełnie tracą głowę, jeśli w jakimś miejscu nie ma terminala na kartę lub wymagana jest określona suma, od której można z takiego terminala skorzystać. A przecież wciąć istnieją małe sklepiki, których urok polega właśnie na pewnej staroświeckości i wyłączeniu z technologicznego wyścigu. Nie chodzi wcale o miejsca, w których właściciele chcą po prostu zaoszczędzić na prowizjach, lecz o te firmy, które dla zasady stawiają na transakcje gotówkowe. Nadal obowiązują tam tradycyjne reguły, że towar dostaje się za namacalne, fizycznie istniejące pieniądze, a nie za jakieś wirtualne działania, numerki i świstki papieru. To wprawdzie nie jest żadna nowoczesność, ale przynajmniej zasady są jasne i chodzi o powrót do tradycyjnej wymiany. To krok dalej niż wymiana towarowa, ale – na szczęście – krok bliżej niż współczesna ciągła bezgotówkowość, lekkość myślenia o wydatkach i niekontrolowane szastanie pieniędzmi, którymi się wcale w praktyce nie dysponuje. Od czasu do czasu lepiej cofnąć się do przeszłości i przypomnieć sobie, jak to jest, kiedy wydaje się pieniądze, które trzyma się w rękach i trudno z tej gotówki zrezygnować. Trudniej niż kliknąć klawisze w terminalu.