Odpoczynek od rat kredytu

Odpoczynek od rat kredytu

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom możliwość odpoczynku od obowiązku spłacania rat, nazywaną wakacjami od kredytu. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które mają czasowe trudności ze spłatą comiesięcznych zobowiązań lub czekają je w najbliższej przyszłości dodatkowe wydatki, które uniemożliwią w konsekwencji dopięcie domowego budżetu. Wakacje od kredytu oferowane są najczęściej tym, którzy nie przysparzali wcześniej bankowi większych kłopotów. Ta usługa polega na przesunięciu w czasie obowiązku spłaty rat objętych umową. Rozliczenie zobowiązania następuje poprzez spłatę w późniejszym wyznaczonym terminie, banki mogą też doliczać niewielkie sumy do kolejnych, nadchodzących swoim trybem rat i w ten sposób odzyskać te zaległe. Ofertę wakacji od kredytu posiada wiele banków, jednak zasady mogą wyglądać różnie w poszczególnych placówkach. Niektóre banki oferują odpoczynek tylko od spłaty kwoty podstawowej raty, bez przesunięcia w czasie konieczności uiszczenia opłaty za odsetki. Inne proponują zawieszenie całej sumy zobowiązania ratalnego za dany okres. Niezależnie jednak od rodzaju wakacji kredytowych należy pamiętać, że są one sposobem na jedynie czasowe odsunięcie konieczności spłaty zobowiązań i w konsekwencji zwiększają ich całościowy koszt.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.