Metody pozyskiwania kapitału obcego

Metody pozyskiwania kapitału obcego

Podmioty gospodarcze w trakcie swojej działalności korzystają z różnych form kapitału obcego, najczęściej z pożyczek i kredytów bankowych. Pożyczka to zadłużenie przedsiębiorstwa w stosunku do innych przedsiębiorstw, instytucji na podstawie umowy. Pożyczka jest także kategorią prawa cywilnego, natomiast kredyt bankowy jest kategoria prawa bankowego. Kredyt jest to stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu przez kredytodawcę na rzecz kredytobiorcy określonej wartości w pieniądzach lub towarach, pod warunkiem jej zwrotu w określonym czasie, łącznie z wynagrodzeniem. Kredyt bankowy może być udzielany wyłącznie przez banki. Jakie są zatem cechy kredytu różniące od pożyczki? Otóż to, że kredyt jest udzielany na konkretny cel wskazany we wniosku, musi on być wykorzystany zgodnie z umową, powinien być odpłatny oraz to, że umowa kredytowa musi mieć formę pisemną. Jednym ze sposobów finansowania firmy za pomocą innych źródeł jest odroczenie płatności, zwanym potocznie kredytem handlowym lub kupieckim. Jest to obecnie powszechnie stosowana forma, a odroczone terminy płatności w firmie dochodzą do nawet kilkudziesięciu dni. Kredyt kupiecki najłatwiej jest uzyskać, ponieważ zazwyczaj kredytodawcy nie żądają zabezpieczeń, a właściwie zabezpieczeniem jest sam fakt długoterminowej współpracy i wzajemne zaufanie.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.