Leasing, jako forma finansowania

Leasing, jako forma finansowania

Leasing to drugi po kredytach najczęściej wykorzystywany sposób finansowania instytucji, który umożliwia inwestorom dostęp do wszelkiego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bez konieczności ich zakupu, a więc przy ograniczonym zaangażowaniu środków trwałych. Leasing jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing jest atrakcyjna formą finansowania, zwłaszcza dla przedsiębiorstw młodych, nieposiadających jeszcze odpowiednich kapitałów. Z uwagi na fakt, iż w całym okresie umowy jej przedmiot jest wartością finansującego, jej zawarcie jest znacznie prostsze, niż podpisanie umowy kredytowej. Przed przystąpieniem do umowy leasingowej należy jednak sprawdzić kilka warunków, między innymi wysokość miesięcznych opłat związanych z obsługa leasingu oraz ich charakter (zmienne lub stałe). Nie zawsze bowiem jest tak, że leasing jest forma tańszą, niż kredyt, a decyzję o skorzystaniu z tej formy powinna poprzedzić gruntowna analiza opłacalności tego całego przedsięwzięcia.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.