Kredyt na budowę domu

Kredyt na budowę domu

Wielu ludzi, decydując się na budowę domu, musi liczyć się z koniecznością zaciągnięcia kredytu na ten cel. Co prawda budowa domu jest wielką inwestycją, na ogół rozłożoną na lata, jednak przeważnie nie można się obejść bez pomocy banku. Taka pomoc przyda się zgłasza ludziom, którym zależy na szybkim zakończeniu inwestycji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru konkretnej oferty, należy porównać propozycje różnych banków. Ważne, by poznać całkowite koszty zaciąganego zobowiązania, w skład których wchodzą, oprócz kwoty podstawowej, także odsetki, marża, prowizja czy ubezpieczenie. Oprócz tego należy przyjrzeć się formie spłacania kredytu i czasie, na jaki jest on rozłożony. Warto pamiętać, że banki często obwarowują kredyt różnymi warunkami, takimi jak maksymalny czas ukończenia budowy czy minimalna cena m2 planowanego domu. Kredyt nie jest wypłacany klientowi w całości, wypłaty następują w odstępach czasowych. Otrzymanie kolejnej transzy często jest uzależnione od poczynionych postępów na budowie. Należy przedstawić bankowi faktury za zakupione materiały, ewentualnie kosztorys powykonawczy. Zdarza się, że bank wysyła na teren budowy inspekcję, mającą ocenić postępy prac albo żąda zdjęć z terenu budowy. Przed uniknięciem nieporozumień pozwoli uchronić klienta dokładne zapoznanie się z warunkami, na jakich udzielane jest zobowiązanie, przed podpisaniem umowy.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.