Klasyfikacja i podział kredytów

Klasyfikacja i podział kredytów

Podmiot gospodarczy decydujący się na zaciągnięcie kredytu ma duży wybór. Charakter i forma kredytów zależy od okresu kredytowania, przeznaczenia, a także formy i rodzaju zabezpieczenia. Wyróżniamy wiele rodzajów kredytów i są one podzielone według różnych kryteriów. Klasyfikacja kredytów ze względu na okres kredytowania dzieli kredyty na krótkoterminowe (okres kredytowania wynosi do 1 roku), średnioterminowe (okres kredytowania wynosi od 1 roku do 3 lat), a także kredyty długoterminowe, w których okres kredytowania wynosi od 3 lat. Drugim podziałem są kredyty ze względu na formę kredytu. W tej części wyróżniamy kredyty: w rachunku bieżącym (tzw. debet na rachunku bieżącym. Umowa kredytowa umożliwia kredytobiorcy doprowadzenie do powstania debetu, co pozwala mu dysponować większymi środkami finansowymi, niż faktycznie posiada), w rachunku kredytowym (kredyt w otwartym specjalnie w tym celu rachunku, który służy do ewidencjonowania przebiegu wykorzystania i spłaty tego kredytu), dyskontowy (kredytodawca wyraża zgodę na przyjmowanie weksli przed terminem wymagalności), a także kredyt akceptacyjny, w którym bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osoby do tego upoważnione, stając się w ten sposób głównym dłużnikiem wekslowym zobowiązanym do wykupu weksla.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.