Jakie możliwości ma bank?

Jakie możliwości ma bank?

Bank to nic innego jak osoba prawna, które ma prawo do przyjmowania depozytów oraz udzielania kredytów. Instytucje te pośredniczą i umożliwiają wykorzystania środków pieniężnych, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez osoby, które mają ich niedostatek. Banki, dzięki swojej działalności nazywane są instytucjami zaufania publicznego. Nic dziwnego, gdyż każdego dnia ludzie powierzają im naprawdę ogromne kwoty pieniędzy. W Polsce banki wraz z bankiem centralnym tworzą dwuszczeblowy system bankowy. Bank centralny nie świadczy żadnych usług dla osób fizycznych. Bank to działalność gospodarcza. Jednak spośród innych instytucji oraz firm wyróżnia je jedna, bardzo ważna rzecz. Są nią depozyty. Ich wypłatę gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warto wiedzieć, że wszystkie czynności bankowe są dokładnie opisane w Prawie bankowym. Zgodnie z artykułem 5 tej ustawy jedynie banki mogą przyjmować wkłady pieniężne płatne, prowadzić inne rachunki bankowe, udzielać kredyty, udzielać gwarancji, emitować bankowe papiery wartościowe oraz przeprowadzać bankowe rozliczenia należne. Jednak niektóre czynności łączą banki z podmiotami niebankowymi. Czynnościami tymi są między innymi wykonywania operacji czekowych, terminowych operacji finansowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych oraz udzielania pożyczek.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.