Jak zabezpieczyć kredyt?

Jak zabezpieczyć kredyt?

Jednym z ważnych elementów poddawanych ocenie podczas składania wniosku o przyznanie kredytu bankowego jest ocena proponowanego zabezpieczenia sumy wnioskowanej. Co to oznacza? Każda osoba starająca się o pożyczkę, musi ją w jakiś sposób zabezpieczyć. Oczywiście są odpowiednie sposoby na dokonanie tej czynności. Odpowiednie formy są dobrze znane w dzisiejszym świecie. Jakie możemy wyróżnić? Najpopularniejsze jest złożenie weksla. Jest to dodatkowa droga dla banku, w momencie, gdy kredytobiorca, przestaje spłacać zobowiązanie. Druga tak samo populara, opiera się na poręczeniu. W takim momencie zabezpieczeniem wnioskowanej kwoty, jest zobowiązanie osoby fizycznej bądź prawnej, do spłaty kredytu, jeśli kredytobiorca, nie spłaci go w terminie. To dwie najpopularniejsze formy, na które najczęściej decydują się osoby, pragnące uzyskać pożyczkę. Inne możliwości w grupie zabezpieczeń osobowych, to gwarancja bankowa, przelew wierzytelności, lub przystąpienie do długu. Są także możliwości z grupy środków rzeczowych. Wśród nich wyróżniamy chociażby zastaw, lub blokadę środków na rachunku bankowym, która ustalona wcześniej pisemnie, nie podlega odwrotowi. Możemy także spotkać się z zabezpieczeniem kaucją, albo hipoteką. Wszystkie te formy, mogą być przez nas swobodnie wykorzystywane, ale pamiętajmy, żeby dobrać tą najpewniejszą dla nas i dla banku.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.