Jak funkcjonuje giełda?

Jak funkcjonuje giełda?

Giełda jest niczym innym jak spotkaniem handlowym, na którym sprzedawane są ściśle określone towary. Jeśli chodzi o współczesne giełdy to są one poddawane kontroli oraz regulacji. Cel giełdy, prawa oraz obowiązki członków określają statut i regulamin. Aby giełda mogła funkcjonować w sposób prawidłowy to musi spełniać określone, podstawowe warunki. Są nimi przede wszystkim określenie uczestników giełdy, utworzenie statutu oraz regulaminu, ustalenie struktury organizacyjnej. Musi zostać także określony sposób dysponowania odpowiednim wyposażeniem materialnym. Jeśli chodzi o uczestników giełdy to najliczniejszą grupę stanowią tutaj maklerzy. Są to pośrednicy, którzy reprezentują różne firmy maklerskie. Zadaniem maklerów jest przede wszystkim pośredniczenie pomiędzy kupującymi inwestorami lub pomiędzy osobami sprzedającymi określone papiery wartościowe. Jeśli chodzi o dochody maklerów to stanowią je przede wszystkim prowizja. Uczestnikami giełdy są także samodzielni uczestnicy. Oni także mają prawo do zawierania transakcji. Transakcje w tym przypadku mogą być dokonywane tylko i wyłącznie pomiędzy innymi uczestnikami giełdy. Jeśli chodzi o pozostałych uczestników giełdy to są nimi urzędnicy. To osoby, które reprezentują różne firmy, które są na czas określony dopuszczone do zawierania bezpośrednich transakcji giełdowych.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.