IRR

IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR – co to jest i dlaczego ma znaczenie?

Szukając metody, która w efektywny sposób oceni ekonomiczną inwestycję rzeczową, powinniśmy przyjrzeć się jednej rzeczy. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR, bo o tym mowa, okazuje się najskuteczniejszym narzędziem do właściwej analizy inwestycji rzeczowej. Jej podstawą jest uwzględnienie wartości pieniądza w czasie, a bazuje przede wszystkim na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Pozwalając sobie nie wchodzić w zawiłe szczegóły matematyczne oprzyjmy się na przykładzie, w którym może ona mieć zastosowanie. Szczególnie ważna będzie przy ocenie projektu inwestycyjnego. To znaczy, że używając tej metody możemy ocenić, czy nasza inwestycja się zwróci, czy też raczej nie – biorąc pod uwagę długofalowe warunki, ale przede wszystkim wartość pieniądza na rynku. Jeśli okaże się, że projekt narażony jest na fiasko, to otrzymamy odpowiedni wskaźnik, który nas o tym poinformuje. Jeżeli jednak nasz projekt może okazać się sukcesem w uzależnieniu od wartości pieniądza na rynku i przepływów pieniężnych, to wskaźnik ten będzie odpowiednio wyższy. Brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę cała matematyka jest w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa oraz potencjalnego zwrotu naszego kapitału powiększonego o procenty.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.