Instytucje bankowe wiedza

Instytucje bankowe wiedza

Instytucje bankowe zaczęły też emitować papiery, które nie miały realnego pokrycia w złocie. W ten sposób narodził się pieniądz papierowy i zaczął funkcjonować system bankowy. Naturalnie banki musiały po pewnym czasie ten system ujednolicić we wszystkich krajach, by mógł on realnie funkcjonować.
Obecnie lokaty są bardzo popularnym sposobem na pomnożenie swoich dochodów. Oczywiście od razu trzeba zaznaczyć, że nie są to zyski krociowe, takie jakie zapewne by inwestor zyskał, gdyby lokował pieniądze na giełdzie. Jednak banki są gwarantem tego, że nasze oszczędności są na pewno bezpieczne. Oczywiście jeśli lokaty dokonujemy w prawdziwym banku, a nie instytucji parabankowej, która obiecuje nam krociowe zyski, a czasami kończy się to krociowymi stratami. Wszystkie lokaty dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje. Pierwsze są to lokaty terminowe. Klient wpłaca do banku określoną sumę pieniędzy i umawia się z bankiem, że przez dany czas ich nie wycofa. W zamian ma zagwarantowane wyższe odsetki po zakończeniu wyznaczonego terminu. Drugi typ lokat to lokaty a vista, kiedy pieniądze są przechowywane na bieżących kontach i rachunkach. Wiadomo, że jeśli wybierzemy tego typu wpłatę, oprocentowanie nie będzie takie duże. Bank zdaje sobie sprawę, że w każdym momencie możemy wycofać pieniądze i nie może z nich w pełni korzystać.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.