Informacje dotyczące zawarcia umowy kredytowej

Informacje dotyczące zawarcia umowy kredytowej

Zawarcie każdej umowy wiąże się z tym, że jedna osoba staje się dłużnikiem. Niekiedy bywa tak, że ludzie z różnych względów (brak czasu, przymus) nie czytają dokładnie umów. Wiele przestępców wykorzystuje naiwność innych. Dlatego właśnie bardzo istotne jest to, aby dokładnie czytać każdą podpisywaną przez nas umowę. Umowa kredytowa również może posiadać sama w sobie przeróżne haczyki. Dlatego też, aby wszystko poszło po naszej myśli i aby bank przyznał nam kredyt, pierwszą czynnością jest to, żeby złożyć w banku, w którym chcemy się zadłużyć, wniosek kredytowy. Taki wniosek powinien uwzględniać wszystkie niezbędne informacje o potencjalnym kredytobiorcy. W szczególności musimy tam zawrzeć informacje dotyczące nazwy i siedziby firmy, rodzaj prowadzonej działalności, formy prawnej naszego przedsiębiorstwa, a także misje i cele firmy. W wniosku musimy także umieścić informacje o właścicielach lub wspólnikach firmy, aktualnych obrotach, rentowności, zadłużeniu, a także to, ile pieniędzy chcielibyśmy otrzymać, w jakiej walucie, jego przeznaczenie, zabezpieczenie i termin spłaty kredytu. Musimy okazać opis przedsięwzięcia, na który zaciągamy kredyt oraz musimy załączyć informacje dotyczące sytuacji prawnej firmy, zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunku bieżącym, a także dokumenty potwierdzające tytuły własności nieruchomości.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.