Funkcje banku centralnego

Funkcje banku centralnego

Bank centralny jest instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie systemu bankowego, a także za prowadzenie polityki pieniężnej państwa. W Polsce funkcje banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Bank ten nie działa jak wszystkie inne banki. Nie obsługuje klientów. Może jedynie obsługiwać instytucje publiczne. Ma wiele innych funkcji. Przede wszystkim jest odpowiedzialny za emitowanie pieniędzy w formie gatunkowej. Jet to jedyna instytucja, która jest do tego uprawniona. Drugą ważną funkcją jest zaopatrywanie banków komercyjnych w pieniądze, a także realizacja transakcji z zagranicznymi bankami centralnymi oraz instytucjami międzynarodowymi. Warto wiedzieć także o tym, że bank centralny prowadzi rachunki instytucji państwowych. Utrzymuje on rachunki depozytowe państwa, a także prowadzi kasową obsługę budżetu. Do jego zadań należy również obsługa długu publicznego. Bank centralny jest także uprawniony do tego, aby udzielić kredytu państwu. Bank centralny pełni również funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji. Banki centralne pełnią również funkcje kontrolne oraz stabilizujące. To właśnie on będzie formułował cele polityki pieniężnej państwa, a także będzie nią sterował. Oprócz tego bank centralny będzie utrzymywał oraz zarządzał rezerwami dewizowymi oraz regulował podaż pieniądza.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.