Formy organizacyjne kapitału

Formy organizacyjne kapitału

W zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego wyróżnia się różne formy organizacyjne kapitału. Odmienne formy kapitału występują w spółce akcyjnej, przedsiębiorstwie państwowym, czy firmie jednoosobowej. W przedsiębiorstwie państwowym możemy wyróżnić dwie formy kapitału – fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa. Ten pierwszy pochodzi z wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał przez państwo. W zamian za ten kapitał przedsiębiorstwo musi wpłacać do skarbu państwa część zysku. Natomiast fundusz przedsiębiorstwa jest tworzony i powiększany przez przedsiębiorstwo w trakcie działalności. Formą organizacyjno-prawną, jaką jest spółdzielnia może posiadać fundusz udziałowy, polegający na tym, że jest tworzony z udziałów wnoszonych przez członków przystępujących do spółdzielni, a także fundusz zasobowy, który jest tworzony z wpisowego pobieranego od członków spółdzielni i odpisów z zysku. Natomiast spółka cywilna ma do wyboru tylko kapitał spółki, który pochodzi z wkładów własnych wspólników i jest on powiększany w trakcie działalności spółki. Warto również zauważyć, że w przedsiębiorstwie jednoosobowym jedyną formą kapitału jest kapitał właściciela. Ta forma kapitału pochodzi z własnego wkładu właściciela, a także jest on powiększany w trakcie całej działalności danego przedsiębiorstwa.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.