Dla kogo lokata inwestycyjna

Dla kogo lokata inwestycyjna

Osoby dysponujące pewną ilością funduszy, pragnące zachować ich bezpieczeństwo, ale też oczekujące na możliwość zysku, mogą się zdecydować na założenie lokaty inwestycyjnej. Tego typu lokowanie funduszy wiąże się co prawda z pewnym ryzykiem, jest jednak w miarę bezpieczną formą przechowywania kapitału. Złożone na takiej lokacie pieniądze dzielone są na dwie części. Jedna jest podstawą do uzyskania gwarantowanego oprocentowania, a drugą inwestuje się na określonym rynku. Jej wysokość będzie od tej pory zależała od koniunktury na wybranym rynku, np. giełdowym, surowcowym czy walutowym. Inwestor musi mieć świadomość, że w zależności od wahań rynkowych jego fundusze mogą topnieć lub zwiększać swoją wartość. Banki jednak mają w swojej ofercie propozycje zarówno dla bardziej odważnych inwestorów, którym niestraszna jest groźba poniesienia straty, jak również dla osób ostrożniejszych, pragnących zachować najwyższe bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Potencjalny klient musi mieć jednak świadomość, że lokata inwestycyjna jest z reguły niżej oprocentowana niż standardowa lokata. Trzeba także pamiętać o tym, że wysokość oprocentowania nie jest przeważnie podawana w skali roku, a za cały okres jej trwania. Inwestor ma więc do wyboru standardową lokatę, z wyższym oprocentowaniem lub lokatę inwestycyjną, gdzie jest ono niższe, jednak istnieje możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.