Czym są akcje?

Czym są akcje?

Z pewnością każdy choć raz słyszał o papierach wartościowych i o akcjach. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego czym są akcje. Warto wiedzieć, że mogą one mieć charakter majątkowy bądź też charakter niemajątkowy. Akcje wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jeśli chodzi o akcję to zawsze musi zostać ona sporządzona w formie pisemnej. Musi ona zawierać wszystkie, określone dane. W dokumencie powinna znaleźć się informacja na temat firmy oraz adresu spółki, oznaczenia sądu rejestrowego, daty zarejestrowania spółki, daty wystawienia akcji, wartość nominalną, serię oraz rodzaj danej akcji, wysokość dokonanej wpłaty, a także informacje na temat ograniczeń związanych z rozporządzaniem akcją. Oprócz tego wszystkiego na dokumencie nie powinno zabraknąć postanowień statutu o związanych z akcją obowiązkach, a także podpisu zarządu. Jeśli chodzi o rynek finansowy to warto wiedzieć, że występują dwa rodzaje akcji. Zostały one podzielone ze względu na emisję. Pierwsza to emisja założycielska. Akcje tego typu są wydawane przy tworzeniu nowej spółki. Drugi typ to kolejne emisje. Takie akcje można wypuszczać w momencie podwyższania kapitału zakładowego. Tutaj przyszły akcjonariusz dokonuje zapisów na akcje na formularzu, który udostępniany jest mu przez spółkę. Akcje mogą być objęte zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.