Czym jest polis lokata?

Czym jest polis lokata?

Polis lokata to jeden z instrumentów bankowych, który pozwala na zarabianie przez oszczędzanie. Polis lokata łączy w sobie cechy polisy ubezpieczeniowej oraz lokaty. Jest to dość sprytne połączenia, daje, bowiem możliwość uniknięcia odprowadzania ponad 20 procentowego podatku, który jest obligatoryjny w przypadku rachunku oszczędnościowego. Tę lokatę, bo choć traktuje się ją, jako ubezpieczenie to de facto tak trzeba by ją nazwać, zawiera się na określony okres i wpłaca jednorazową składkę. W praktyce traktuje się to, jako krótkoterminowe ubezpieczenie na życie. W okresie, na który zawarta zostaje umowa jesteśmy ubezpieczeni, a jeśli w tym okresie nic nam się nie stanie bank zwraca nam początkowy kapitał powiększony o odpowiednią wartość odsetek. W momencie natomiast naszej śmierci, bank wypłaci natychmiastowo naszym bliskim środki tak samo powiększone o odsetki. Bardzo dużym atutem jest tutaj szybkość wypłaty gotówki, która w takich przypadkach bywa niezbędna. Od zwykłej lokaty polis lokata różni się także rodzaj zabezpieczenia. Lokatę gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast polisę lokacyjną Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Różnicę w tym aspekcie widać różnicę w przypadku kłopotów ubezpieczyciela. W drugim przypadku warunki mogą być nieco gorsze, natomiast tego typu sytuacja jest bardzo rzadko spotykana. Wydaje się, więc, że w większości przypadków polis lokata jest rozwiązaniem lepszym od lokaty.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.