Co to takiego obligacje skarbowe?

Co to takiego obligacje skarbowe?

Poszukując lokat kapitału, warto zastanowić się nad obligacjami Skarbu Państwa to najbezpieczniejsze papiery wartościowe dające pewność osiągniecia zysku. Skarb Państwa gwarantuje, że po określonym terminie wykupi obligacje wypłacając jednocześnie odsetki, a zabezpieczeniem jest majątek państwa. Inwestor jest także zabezpieczony przed skutkami rosnącej inflacji, na zysk, bowiem nie mają wpływu wahania kursu walut czy ewentualny krach na giełdzie. Obligacje skarbowe występują w czterech wariantach, 2, 3, 4 i 10letnie. Dwuletnie obligacje posiadają stałe oprocentowanie, a po roku zysk zostaje dodany do kapitału i przez pozostałe dwanaście mcy oprocentowanie jest naliczane od tej sumy. Obligacje trzyletnie mają zmienne oprocentowanie, ustalane, co sześć mcy, także zyski wypłacane są właścicielowi, co pół roku. Zyski z czteroletnich obligacji wypłacane są, co roku, a ich oprocentowanie jest zmienne, zależne od stopnia inflacji. W przypadku papierów dziesięcioletnich oprocentowanie ustalane jest raz w roku w oparciu o stopę inflacji. Dodatkowo po dwóch latach podstawą do naliczania zysku jest suma kapitału powiększonego o dotychczasowe odsetki. W przypadku wszystkich obligacji inwestor może dokonać wcześniejszego wycofania się z inwestycji w terminach określonych w Liście emisyjnym, nie tracąc należnych odsetek. Papiery wartościowe Skarbu Państwa można nabyć w sieci PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Warto je uzyskać i wraz z nimi zarabiać.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.