Co to jest IKE?

Co to jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne, mówiąc najprościej to jedna z form oszczędzania na przyszłe emerytury, coś w rodzaju osobistego konta oszczędnościowego. Z tą jednak różnicą, że obowiązują limity wpłat –roczna suma nie może przekroczyć trzykrotności średniej krajowej, a zgromadzone środki zostaną wypłacone dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, wcześniejsza wypłata wiąże się z utratą 19% w formie podatku od zysków kapitałowych. Limity dotyczą sumy rocznych wpłat gdyż w wielu przypadkach nie ma obowiązku stałych wpłat ani limitu ich jednorazowej wysokości. Umowę o prowadzenie IKE można podpisać z bankiem, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, biurem maklerskim, ubezpieczycielem lub towarzystwem funduszu inwestycyjnego. Podstawową różnicą między tymi pięcioma instytucjami jest przede wszystkim poziom ryzyka inwestycyjnego, a co za tym idzie także zysku. Nie bez znaczenia są też koszty obsługi takiego konta pobierane przez instytucję, z którą została podpisana umowa. Indywidualne Konto Emerytalne jest w pełni dziedziczne, co oznacza, że podpisując umowę o prowadzenie konta można wskazać osobę lub osoby, którym po śmierci oszczędzającego zostaną wypłacone zgromadzone środki. Natomiast, jeśli właściciel IKE nie wyznaczy takiej osoby oszczędności przypadają spadkobiercom. W przypadku IKE prowadzonego przez ubezpieczyciela, fundusze przypadają najbliższej rodzinie. Wybór optymalnego rozwiązania nie jest trudny, wymaga sprecyzowania potrzeb i rozeznania. Top jest, bowiem najważniejsze.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.