Charakter kredytu ze względu na jego przedmiot i rodzaj zabezpieczenia

Charakter kredytu ze względu na jego przedmiot i rodzaj zabezpieczenia

Wiele podmiotów gospodarczych, ale także i osób fizycznych zmaga się z koniecznością zaciągnięcia, a w późniejszym czasie – spłaty kredytu. Dla większości, nie jest to łatwe, a nawet niemożliwe. Dlatego ważne jest to, aby podczas zaciągania kredytu, wybrać najlepszą ofertę, jaką proponuje nam bank. Istnieje bowiem wiele rozwiązań, które pomagają spłacić zadłużenie. Klasyfikacja kredytów ze względu na jego przedmiot dzieli kredyty na obrotowe i inwestycyjne. Kredyt obrotowy jest najczęściej krótkoterminowy i został przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej firmy, np. zakup materiałów, wypłatę wynagrodzeń. Natomiast kredyt inwestycyjny udzielany jest na dłuższy okres w związku z finansowaniem działalności rozwojowej firmy, a także odtworzenia lub rozszerzenia zasobów środków trwałych. Kredyty można również podzielić ze względu na sposób w jaki można go zabezpieczyć. Wyróżniamy ty kredyt lombardowy, a także hipoteczny. Kredyt lombardowy zabezpieczony jest zastawem ustanowionym na przedmiotach wartościowych, papierach wartościowych lub towarach. Przedmiot zastawu powinien znajdować się w posiadaniu banku. Warto również dodać, że taki kredy jest zwykle krótkoterminowy. Natomiast kredyt hipoteczny polega na tym, że zadłużenie jest zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub innej osoby, np. poręczyciela. W większości przypadków taki kredyt jest długoterminowy.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.