Archive for the ‘Konsulting dla firm’ Category

Potencjał pracowników

Potencjał pracowników

Wiele przedsiębiorstw zapomina o tym, iż w dobie powszechnego dostępu do zaawansowanej techniki i rozwiązać komputerowych, to pracownicy stanowią zasób przedsiębiorstwa, który pozwala jej na wyróżnienie się spośród konkurencji. Jednym z podstawowych narzędzi, jakie agencje konsultingowe wykorzystują w swojej pracy nad kadrami firmy klienta, są testy behawioralne. Testy te opracowane zostały na podstawie długoletnich badań psychologicznych. Pozwalają one na zbadanie możliwości, kompetencji oraz potencjału pracowników. Bardzo często w przedsiębiorstwach następuje nieodpowiedni przydział kompetencji i stanowisk, który wynika z zachowania starych zasad, nie modyfikowaniu podziału obowiązków oraz braku wprowadzenia delegowania odpowiedzialności. Wszystko to sprawia, że nawet bardzo dobrze przygotowany pracownik, może okazać się zupełnie nieefektywny na nieodpowiednim stanowisku pracy. Dodatkowo, firmy konsultingowe dowodzą, iż pracownicy, którzy wykonują pracę poniżej ich umiejętności oraz możliwości stają się mniej kreatywni, ambitni, a przez to ich wydajność i wartość dla firmy spada. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z testów behawioralnych pozwala na wykorzystanie potencjału pracowników.

Szkolenia

Szkolenia

Agencje i biura oferujące szeroko rozumiany konsulting dla firm bardzo często zajmują się organizacją oraz przeprowadzaniem szkoleń. Organizacja szkolenia bardzo często poprzedzana jest odpowiednią analizą, która ma na celu rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w danej organizacji. Jednym z najważniejszych szkoleń, jakie firmy konsultingowe organizują dla kadry menadżerskiej są szkolenia w zakresie przywództwa. Lider zespołu musi posiadać szereg umiejętności, które pozwolą my na najbardziej efektywne zarządzanie pracownikami oraz osiąganie celów. Lider posiadać musi wysoko rozwinięte zdolności negocjacji, komunikacji oraz umiejętności wpływania na swój zespół. Dobry przywódca to taki, który organizuje pracę podwładnych w taki sposób, że możliwe jest osiąganie przez nich określonych celów. Każda osoba w zespole jest odrębną jednostką, o innych przekonaniach, marzeniach i ambicjach, dlatego rolą lidera jest zapewnienie współpracy i odpowiedniej komunikacji pomiędzy tak różnymi jednostkami. Szkolenia firm konsultingowych pozwalają pracownikom nabyć umiejętności, które w ich pracy zawodowej wpłyną na kształtowanie przez nich efektywnych zespołów pracowników. Umiejętności przywódcze do w niewielkim stopniu umiejętności wrodzone, wiele z nich można zwyczajnie przyswoić. Firmy konsultingowe oferują taką możliwość.

Dla biznesu

Dla biznesu

Usługi dla przedsiębiorstw prywatnych w zakresie konsultingu różnią się od innych usług tego typu. Aby firma konsultingowa mogła określić obszary, w których można poprawić lub zreformować działanie przedsiębiorstwa konieczne jest przeprowadzenie spotkania wstępnego oraz analizy działalności danej firmy. Do analizy firmy konsultingowe wykorzystują odpowiednie narzędzia oraz metodykę. Jednym z najczęstszych działań, jakie podejmują agencje konsultingowe jest pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dzisiejsze firmy muszą bardzo szybko zmieniać się, by dostosować się do zmian technologicznych i gospodarczych. Niepewność rynku oraz duża konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwom często ciężko jest odpowiednio dostosować się do wymagań klientów. W środowisku polskiego rynku powszechne są problemy w zarządzaniu operacyjnym oraz problemy finansowe przedsiębiorstw. W celu rozwiązania problemów związanych z transformacjami firmy, agencje konsultingowe proponują odpowiedni narzędzia oraz systemy pomocnie. Restrukturyzacja przedsiębiorstw opiera się tu na redukcji kosztów produkcji, dostosowaniu do rynku, dywersyfikacji rynków oraz produktów oraz zmniejszenie kosztów całej działalności przedsiębiorstwa.

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia pośredniczą w poszukiwaniu pracy przez obywateli polskich zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla osób poszukujących zatrudnienia stanowią pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego stanowiska, a dla pracodawców sposób na odnalezienie odpowiedniego pracownika. Agencje zatrudnienia mogą być również agencjami doradztwa personalnego, co oznacza, że prowadzą one szeroko rozumiany konsulting dla firm. Agencje takie świadczą firmom usługi pomocnicze oraz informacyjne, za które pobierają opłaty. Agencje zatrudnienia mogą prowadzić konsulting dla firm również w zakresie udzielania różnego rodzaju porad dotyczących wyboru kandydatów na miejsce pracy. Dzięki skorzystaniu z usług agencji konsultingowej przedsiębiorcy mogą w sposób efektywniejszy poszukiwać pracowników, odnajdywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz predyspozycjach do wykonywania danej pracy. Agencje doradcze oferują przedsiębiorstwom różnego rodzaju usługi, płatna forma odróżnia te działanie agencji zatrudnienia od pośrednictwa pracy, które powinno być działalnością bezpłatną, szczególnie dla osób poszukujących zatrudnienia. Osobą, która przeprowadza konsulting powinien być odpowiednio wykwalifikowany doradca.

Podstawa konsultingu

Podstawa konsultingu

Podstawą pomocy dla firm jest zrozumienie ich potrzeb oraz sytuacji rynkowej. W celu zrozumienia prawidłowości rządzących daną organizacją zwykle przedsiębiorstwo konsultingowe przeprowadza analizę firmy klienta. Analiza występuje zawsze na początku współpracy. Przeprowadzana jest ona w kilku etapach. Pierwszym z nich może być analiza finansowa klienta, badanie sprawozdań, udziału kosztów w zysku. Dokumenty, jakie wykorzystywane są do tej analizy to przede wszystkim bilanse zysków i strat oraz inne narzędzie księgowości sprawozdawczej. Poza tym firma konsultingowa przeprowadzić może audyt wewnątrz przedsiębiorstwa, który pozwala na własną ocenę poszczególnych procesów, ich efektywności oraz przebiegu. Informacje zawarte w dokumentach mogą nie zawierać wszystkich potrzebnych danych. Bardzo często analizowany jest również dział firmy zajmujący się obsługom klienta, gdyż to właśnie on bardzo często jest przyczyną problemów firmy. Po wykonaniu szczegółowej analizy firma konsultingowa przygotowuje projekt zmian w przedsiębiorstwie, który zawiera w sobie wnioski z raportu konsultantów. Raport taki zawiera również symulacje potencjalnych zysków, które wynikły by z proponowanych przez agencję zmian.

Usługi doradcze

Usługi doradcze

Na rynku polskim działa wiele firm, które wyspecjalizowały się w świadczeniu usług doradczych, dla różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Świadczenie tych usług jest płatne. Konsulting opierać może się m.in. na analizie potrzeb przedsiębiorstwa. Określenie przez agencje niezbędnych cech, jakie posiadać musi osoba zatrudniona na danym stanowisku pozwala przedsiębiorcom w efektywniejszy sposób przeprowadzić proces rekrutacji. Agencje konsultingowe potrafią wskazać przedsiębiorstwu odpowiednie metody oraz źródła pozyskiwania pożądanych kandydatów na dane stanowiska. Agencje konsultingowe mogą również w imieniu przedsiębiorstwa same poszukiwać i rekomendować kandydatów na pracowników. Pomoc doradcza może również opierać się na opracowywaniu projektów ogłoszeń przedsiębiorstwa, informacji oraz wielu innych materiałów wychodzących z firmy. Usługi agencji dotyczyć mogą wielu dziedzin, choć większość z nich wyspecjalizowało się w pełnieniu konsultingu w jednym zakresie. Są, więc agencje doradztwa personalnego, agencje doradztwa marketingowego, konsulting ds. szkoleń, konsulting ds. reklamy, sprzedaży, produkcji, zarządzania środowiskiem pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozwiązań informatycznych.