Archive for the ‘Banki’ Category

Długość spłaty pożyczek

Długość spłaty pożyczek

W zależności od tego, w co chcemy zainwestować nasze pieniądze i jaką kwotę na ten cel potrzebujemy przeznaczyć, może się okazać, że niezbędne dla nas będzie zdecydowanie się na pomoc materialną w postaci kredytu bankowego. To bardzo często spotykany sposób na podreperowanie domowego budżetu, a także umożliwienie zakupu mieszkania, sprzętu RTV czy AGD, opłacenia studiów czy przeznaczenie kwoty na inne potrzeby. W Internecie pojawia się wiele serwisów, które tworzą zestawienia ofert różnych banków, a także pomagają obliczyć szacunkową zdolność kredytową danej osoby, po wpisaniu określonych parametrów. Ujawniają również, jak zmienia się rata kredytu oraz wysokość koniecznej spłaty odsetek w zależności od wysokości wkładu własnego oraz liczby lat, na którą pożyczka została zaciągnięta. Wszystkie te parametry są niezwykle istotne, abyśmy mogli realnie ocenić nasze możliwości związane ze spłatą zobowiązania. Przy założeniu dłuższego okresu spłaty pożyczki, miesięczna rata jest oczywiście dużo niższa, jednakże całość pożyczki wzrasta proporcjonalnie do przedziału czasowego, na jaki została podpisana umowa kredytowa. Dlatego warto przemyśleć jaką najwyższą kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć miesięcznie na regulację zobowiązań wobec banku, aby móc jednocześnie żyć na odpowiednim poziomie i wziąć jak najniższy kredyt.

Majątek trwały, a kredyty

Majątek trwały, a kredyty

Majątek trwały obejmuje te środki gospodarcze, które są trwale zaangażowane w przedsiębiorstwie, dłużej niż jeden rok. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują przede wszystkim środki trwałe, środki trwałe w budowie, a także zaliczki na środki trwałe w budowie. Środki trwałe to środki o przewidywalnym okresie użytkowania dłużej niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Są to w szczególności: nieruchomości, np. grunty, budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania oraz koszty poniesione w bieżącym okresie. Do tej grupy zalicza się np. wartość firmy, prawa majątkowe, licencje, patenty, znaki towarowe, koszty zakończonych prac rozwojowych. Inwestycje długoterminowe natomiast obejmują składniki majątku nabyte na okres dłuższy niż jeden rok w celu osiągnięcia korzyści, wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend i innych pożytków. Zalicza się do nich nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe papiery wartościowe, a także udzielone pożyczki i udziały w innych jednostkach gospodarczych, takie jak banki.

Mało znany kredyt lombardowy

Mało znany kredyt lombardowy

Zainteresowanie kredytami w dzisiejszych czasach cały czas wzrasta. Coraz większe potrzeby, które mają możliwość szybkiego zaspokojenia sugerują nam właśnie taką drogę. Właśnie, dlatego znane nam są takie formy kredytów jak chociażby kredyt hipoteczny, konsumpcyjny, albo inwestycyjny. Okazuje się jednak, że w świecie pożyczek, istnieje również coś, z czego mogą skorzystać same banki. Choć nam samym to właśnie banki komercyjne kojarzą się z udzielaniem kredytów, to jednak okazuje się, że czasami same z takiej opcji muszą skorzystać. Właśnie, dlatego powstał instrument, który w takich sytuacjach pomaga. Jest nim kredyt, albo inaczej stopa lombardowa. To narzędzie, dzięki, któremu bank centralny może udzielać pożyczek. Jakie są zasady? Sama stopa lombardowa to przede wszystkim określona z góry cena, po której banki komercyjne mogą uzyskać pożyczkę. Drugi warunek określa przedmiotu zabezpieczenia. Obowiązuje tutaj tylko możliwość wzięcia kredytu pod zastaw papieru wartościowego. Co więcej, pożyczka nie może przekroczyć 85% wartości danego papieru wartościowego? W Polsce stopę lombardową określa Rada Polityki Pieniężnej, a kształtuje się ona w dosyć osobliwy sposób, patrząc na kolejne lata. Wprowadzona w 1992 roku wynosiła aż 37 przyjętych jednostek, natomiast dzisiaj to tylko 4,25. Banki komercyjne mają, więc swoją deskę ratunku.

Kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyty dla przedsiębiorstw

Firmy mają możliwość zaciągnięcia kredytu na cele inwestycyjne. Może on być przeznaczony zarówno na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa, jak i na dalszy jego rozwój. Tego typu kredyty wyróżniają się długim okresem spłaty oraz malejącym obciążeniem odsetkowym. Fundusze otrzymane od banku mogą zostać przeznaczone chociażby na wzbogacenie lub unowocześnienie parku maszynowego, zakup różnego rodzaju sprzętu, rozbudowę obiektów należących do firmy czy zakup środków transportu niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Aby uzyskać kredyt inwestycyjny trzeba przedstawić instytucji bankowej sytuację finansową firmy, z uwzględnieniem możliwości późniejszej spłaty, a także wyjaśnić, na jaki cel zostaną wydane pieniądze i udowodnić zasadność tej inwestycji. Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form, w jakich może być udzielony kredyt inwestycyjny. Może mieć on charakter kredyty obrotowego, hipotecznego, odnawialnego itd. Pod względem późniejszych kosztów spłaty najbardziej opłacalny jest kredyt hipoteczny. Taka forma pozwala bowiem bankowi na zagwarantowanie bezpieczeństwa swoim funduszom. W takim przypadku bank udziela niżej oprocentowanego kredytu na dłuższy termin. Jednak kredyt hipoteczny jest stosunkowo trudny do uzyskania. Jeśli komuś zależy na szybkich pieniądzach i nie przeszkadza mu krótszy okres spłaty oraz większe oprocentowanie, powinien zastanowić się nad inną formą kredytu.

Płacenie przy użyciu karty

Płacenie przy użyciu karty

Karty kredytowe dają możliwość robienia zakupów bez posiadania środków na koncie. Można nimi płacić za wszelkie usługi, wyjazdy wakacyjne, zakupy środków codziennego użytku itd. Oczywiście wszystko w ramach limitu przydzielonego przez bank. Istnieją trzy możliwości spłaty powstałych w ten sposób zobowiązań. Można spłacić je w całości w danym okresie rozliczeniowym, wpłacić minimalną wymaganą przez bank sumę lub rozłożyć kwotę na raty. O wybranym przez siebie sposobie rozliczenia z pobranej gotówki należy powiadomić bank. Niewielu klientów wie o możliwości dokonania spłaty w systemie ratalnym. Przy wyborze tej formy, dłużnik otrzymuje wykaz zawierający całkowitą sumę, jaką musi zwrócić oraz wysokość i ilość rat, które to elementy podlegają negocjacji. Wiele banków proponuje klientom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, możliwość korzystania z kolejnej karty, oczywiście z czystym kontem. Jednak to nie jest dobre rozwiązanie, gdyż wiąże się z ryzykiem powtórzenia całej historii. Osoby, które nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia powstałego w wyniku korzystania z kart kredytowych, powinny raczej zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu odnawialnego na spłatę długów. Jest to tańsza i bardziej pewna forma pozbycia się powstałych zaległości.

Bierz na co chcesz

Bierz na co chcesz

Ludzkie marzenia są naprawdę przeróżne. Niektórzy chcieliby zdobywać górskie szczyty w dalekich krajach, inni wybudować letniskowy dom, gdzieś na wyspach otoczonych ciepłym morzem, jeszcze inni marzą o locie samolotem lub o skoku ze spadochronem. Są też tacy, których marzenia ograniczają się do możliwości kupna własnego mieszkania bądź wybudowania malutkiego domku, w którym mogliby spędzać najpiękniejsze chwile ze swoimi najbliższymi. Niezależnie od tego, jakie plany posiadają przeróżne osoby w związku z inwestowaniem swoich pieniędzy w przyszłość, najpierw muszą te fundusze zdobyć, aby móc przejść do realizacji swoich pomysłów i zamierzeń. Niskie zarobki często nie pozwalają na bujanie w obłokach, dlatego warto zejść na ziemię i sprawdzić, na jakie umowy kredytowe możemy się zdecydować, aby powiększyć ilość naszych środków finansowych, które przeznaczymy na określone przez siebie cele. W zależności od wysokości wynagrodzenia, które co miesiąc wpływa na nasze konto, bank wyliczy nam zdolność kredytową i na tej podstawie określi wysokość kredytu, który możemy otrzymać. Następnie trzeba dokonać wszelkich niezbędnych formalności – im wyższa kwota pożyczki, tym więcej dokumentów należy przedstawić, aby bank miał potwierdzenie, że jesteśmy wypłacalni i będziemy w terminie regulować obowiązujące nas raty.

Rodzaje inwestycji rzeczowych

Rodzaje inwestycji rzeczowych

Inwestycje rzeczowe to inwestycje, których przedmiotem są dobra materialne, a inwestor oczekuje, iż wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie, np. inwestycje w towary, takie jak złoto, srebro, platyna, ropa, w dzieła sztuki, czy w nieruchomości. Nie chodzi tu jednak o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, ale o korzyści finansowe związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, więc przyrost tych dóbr wraz z upływem czasu. Na inwestowanie w dobra rzeczowe stać zazwyczaj bardzo dobrze sytuowane osoby fizyczne i silne ekonomicznie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Inwestycje rzeczowe obejmują również nakłady związane z wytworzeniem lub powiększeniem rzeczowego majątku trwałego. Wyróżniamy trzy rodzaje inwestycji rzeczowych. Pierwszą z nich są inwestycje odtworzeniowe, które polegają na zastąpieniu zużytego środka trwałego nowym w celu utrzymania dotychczasowego poziomu działalności. Drugim rodzajem są inwestycje modernizacyjne, polegające na wprowadzeniu do produkcji ulepszonych środków trwałych, które przynoszą efekt w postaci obniżki kosztów produkcji lub unowocześnieniu produktu. Ostatnim rodzajem są inwestycje rozwojowe, których głównym celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy zarówno w zakresie dotychczas wytwarzanych produktów, jak i wprowadzania produktów nowych.