Archive for the ‘Banki’ Category

Trudno się rozstać

Trudno się rozstać

Klient ma zobowiązania wobec banku tylko do czasu zakończenia się okresu podpisanej umowy lub do momentu, kiedy wreszcie uda mu się spłacić zaciągnięty kredyt. A jednak klienci często są wobec swoich banków zaskakująco lojalni i nie rezygnują z ich usług nawet, gdy czują się rozczarowani poziomem obsługi, warunkami korzystania z opcji finansowych, oprocentowaniem kont i kredytów. Nawet, kiedy tacy klienci wiedzą, że istnieją banki zapewniające znacznie lepszą jakość oraz większe zyski, to często wcale nie decydują się na zamknięcia starego konta i przeniesienie oszczędności do konkurencji. Być może wynika to z mechanizmu psychologicznego, który nie pozwala tym ludziom przyznać się nawet przed sobą, że popełnili kosztowną pomyłkę, wybierając swój bank. Łatwiej jest czasem wmówić sobie, że bank nie jest wcale taki zły i szukać w nim przynajmniej drobnych zalet, niż wyznać, że podjęło się niewłaściwą decyzję na temat dbania o swoje finanse. Czasami z kolei czynnik decydujący to wygoda. Zamknięcie konta i otworzenie nowego wymaga wizyty w banku i wypełnienia dokumentów. Niektórzy ludzie po prostu nie mają na to czasu lub tylko bardziej niż inni nie lubią biurokracji i wolą korzystać z dotychczasowych, nawet wyraźnie gorszych i mniej korzystnych dla stanu posiadania, usług finansowych.

Czy kredyt naprawdę jest mi potrzebny?

Czy kredyt naprawdę jest mi potrzebny?

Dostępność i kompleksowość to dwie dewizy dzisiejszego świata. Jako że społeczeństwo żyje w bezustannym pośpiechu, powodując coraz większe nakręcanie się maszyny zwanej życiem, potrzebujemy tego, co dostaniemy szybko, bezboleśnie i najlepiej w komplecie pod sam dom. Oczywiście taka charakterystyka nie dotyczy wszystkich ludzi, jednak w pewnym stopniu opisuje główny nurt. Nic, więc dziwnego, że w takim duchu, ludzie nauczyli się bezustannie kupować. Nasze potrzeby cały czas wzrastają, tak samo jak proponowane produkty, czy usługi. Kiedyś nowością był telewizor, dzisiaj stare pudła są już przeżytkiem, a upowszechnia się zupełnie inny nurt elektroniki. Tak samo jest w innych dziedzinach. Chociażby rzeczy potrzebnych nam w codziennym życiu. Proponowane nam dobra są zdecydowanie nieproporcjonalne do naszych przychodów. Właśnie, dlatego pojawiły się już dawno temu, a dzisiaj są tak popularne, kredyty. Wpadamy jednak w jedną ogromną pułapkę. Zamiast kupować to, czego faktycznie potrzebujemy, kupujemy to, czego pragniemy. W ten sposób kredyty, pozwalają nam na spełnianie każdej zachcianki, ale nie zachęcają do samokontroli. Widząc, więc kolejną mniej lub bardziej potrzebną rzecz, zastanówmy się, jak bardzo jest nam potrzebna. Co więcej, nie tyko, czy jest mi potrzebny przedmiot, ale co ważniejsze, czy potrzebuje kredytu?

Dla kogo lokata inwestycyjna

Dla kogo lokata inwestycyjna

Osoby dysponujące pewną ilością funduszy, pragnące zachować ich bezpieczeństwo, ale też oczekujące na możliwość zysku, mogą się zdecydować na założenie lokaty inwestycyjnej. Tego typu lokowanie funduszy wiąże się co prawda z pewnym ryzykiem, jest jednak w miarę bezpieczną formą przechowywania kapitału. Złożone na takiej lokacie pieniądze dzielone są na dwie części. Jedna jest podstawą do uzyskania gwarantowanego oprocentowania, a drugą inwestuje się na określonym rynku. Jej wysokość będzie od tej pory zależała od koniunktury na wybranym rynku, np. giełdowym, surowcowym czy walutowym. Inwestor musi mieć świadomość, że w zależności od wahań rynkowych jego fundusze mogą topnieć lub zwiększać swoją wartość. Banki jednak mają w swojej ofercie propozycje zarówno dla bardziej odważnych inwestorów, którym niestraszna jest groźba poniesienia straty, jak również dla osób ostrożniejszych, pragnących zachować najwyższe bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Potencjalny klient musi mieć jednak świadomość, że lokata inwestycyjna jest z reguły niżej oprocentowana niż standardowa lokata. Trzeba także pamiętać o tym, że wysokość oprocentowania nie jest przeważnie podawana w skali roku, a za cały okres jej trwania. Inwestor ma więc do wyboru standardową lokatę, z wyższym oprocentowaniem lub lokatę inwestycyjną, gdzie jest ono niższe, jednak istnieje możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku.

Jak znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny?

Jak znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny?

Szukając najlepszego kredytu hipotecznego warto skorzystać z możliwości jakie dają porównywarki kredytowe, które można znaleźć na stronach internetowych, wystarczy wpisać tylko odpowiednie zapytanie w wyszukiwarce internetowej. Szczególnie warto jest przeprowadzić takie porównanie decydując się na tak ogromne przedsięwzięcie jakim jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Zaciągając takie zobowiązanie na wiele lat należy bardzo dobrze przygotować się i wybrać najlepszą ofertę. Dzięki porównywarce kredytowej można nie tylko zbadać swoją zdolność kredytową, ale również porównać oferty różnych banków. Nie ulega wątpliwości, że najlepsze kredyty to takie, które mają niskie oprocentowanie i przede wszystkim cechuje jej minimum formalności. Ważny jest również czas ich przyznawania, gdyż niestety nadal są takie banki, które przeciągają procedury kredytowe przez bardzo długi czas. Warto również przed podjęciem decyzji i podpisaniem umowy zdecydować się czy raty mają być malejące czy stałe oraz czy kredyt wypłacany jest w całości czy w transzach. Ten ostatni sposób zazwyczaj wykorzystywany jest przez banki gdy chodzi o budowę domu. Warto również podpisać taką umowę, która gwarantuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Dobrze jest również zapytać jakiegoś doradcy finansowego czy bardziej w naszej sytuacji opłacalny jest kredyt w walucie polskiej czy w euro.

Wakacyjne szukanie bankomatu

Wakacyjne szukanie bankomatu

Na ogół wcale nie ma sensu noszenie ze sobą zbyt dużej gotówki. Wiadomo wprawdzie, że zawsze pewien niewielki zapas pieniędzy warto mieć w portfelu, tak na wszelki wypadek, gdyby doszło do niespodziewanego wydatku lub pechowej awarii terminala w którymś sklepie. Poza tym jednak lepiej mieć w kieszeni mniej banknotów i monet, bo przecież zawsze można zostać napadniętym i okradzionym. Tym bardziej podczas pobytu na wakacjach, kiedy człowiek się bardzo mocno relaksuje i czasami przez to traci czujność. Zawsze jednak można, zamiast nosić grubą gotówkę, wybrać się do pobliskiego bankomatu. Problem w tym, że podczas urlopu czasem trudno taki bankomat zlokalizować W rodzinnej miejscowości lub w okolicy miejsca pracy człowiek ma doskonale opanowane umiejscowienie wszystkich bankomatów, a przede wszystkim tych niepobierających prowizji od klientów danego banku. Dotarcie do nich zajmuje więc niewiele czasu. Tymczasem na wakacjach najpierw trzeba wypytać miejscowych, gdzie taki bankomat jest. Może się też okazać, że to akurat jeden z tych droższych i lepiej poszukać innego. I co zrobić na wakacjach zagranicznych, jeżeli nie zna się języków. Czasem jednak lepiej wymienić na miejscową walutę sporo gotówki i uniknąć tego problemu. A może akurat jeszcze tym razem człowieka nie okradną podczas wyjazdu.

Formy i rodzaje leasingu

Formy i rodzaje leasingu

Leasing jest transakcją, w której może brać udział znaczna liczba osób, a nawet i jedna. Z tego względu leasing możemy podzielić na bezpośredni oraz pośredni. Pierwszy z nich może być zawarty, gdy osoba proponująca taką umowę, np. producent jakiegoś dobra, podpisuje ją w osobą, która będzie korzystać z tego dobra, czyli bezpośrednim użytkownikiem rzeczy określonej w umowie. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku leasingu pośredniego. Taka umowa jest zawierana przy pomocy osób trzecich występujących miedzy producentem danego dobra, a jego użytkownikiem. Tymi osobami mogą być wszelkie firmy, które w sposób profesjonalny zajmują się pośrednictwem w tejże transakcji. Jednak leasing może przybierać różne formy. Na przykład, jeżeli przedmiotem leasingu jest korzystanie z obiektu, leasingobiorca ma obowiązek płatności w określonym terminie rat, na które składają się między innymi składnik kapitałowy, który obrazuje, jaka jest faktyczna wartość użytkowanego obiektu, a także składnika odsetkowego, które stanowi wynagrodzenie dla osoby, która proponuje umowę leasingową. Możemy wyróżnić także leasing finansowy i operacyjny. Do leasingu finansowego zalicza się każdą umowę, według której jednostka oddaje do używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania danej rzeczy na określony w umowie czas. Natomiast leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie środka trwałego.

Odpoczynek od rat kredytu

Odpoczynek od rat kredytu

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom możliwość odpoczynku od obowiązku spłacania rat, nazywaną wakacjami od kredytu. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które mają czasowe trudności ze spłatą comiesięcznych zobowiązań lub czekają je w najbliższej przyszłości dodatkowe wydatki, które uniemożliwią w konsekwencji dopięcie domowego budżetu. Wakacje od kredytu oferowane są najczęściej tym, którzy nie przysparzali wcześniej bankowi większych kłopotów. Ta usługa polega na przesunięciu w czasie obowiązku spłaty rat objętych umową. Rozliczenie zobowiązania następuje poprzez spłatę w późniejszym wyznaczonym terminie, banki mogą też doliczać niewielkie sumy do kolejnych, nadchodzących swoim trybem rat i w ten sposób odzyskać te zaległe. Ofertę wakacji od kredytu posiada wiele banków, jednak zasady mogą wyglądać różnie w poszczególnych placówkach. Niektóre banki oferują odpoczynek tylko od spłaty kwoty podstawowej raty, bez przesunięcia w czasie konieczności uiszczenia opłaty za odsetki. Inne proponują zawieszenie całej sumy zobowiązania ratalnego za dany okres. Niezależnie jednak od rodzaju wakacji kredytowych należy pamiętać, że są one sposobem na jedynie czasowe odsunięcie konieczności spłaty zobowiązań i w konsekwencji zwiększają ich całościowy koszt.