Archive for the ‘Banki’ Category

Pożyczki chwilówki dla każdego

Pożyczki chwilówki dla każdego

Najprostszym sposobem szybkiego zdobycia gotówki jest zaciągnięcie tzw. pożyczki chwilówki. Jest ona przyznawana bez wielu formalności czy sprawdzania możliwości finansowych potencjalnego klienta. Oczywiście taka forma pożyczki ma swoje wady, takie jak wysokie, a nawet w niektórych przypadkach, bardzo wysokie oprocentowanie. Jednak wiele osób będących w trudnej sytuacji finansowej, chcących choć na chwilę podreperować rodzinny budżet, decyduje się na taką pożyczkę. By ją zdobyć wystarczy bowiem okazać tylko dokument tożsamości. Ta formalność nie jest jednak niezbędna, gdyż osoba wybierająca skorzystanie z elektronicznych usług parabanku musi po prostu wpłacić opłatę rejestracyjną na preferowane konto. To pozwala potwierdzić tożsamość pożyczkobiorcy i uzyskać numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze. Wymagania parabanków względem swoich klientów nie są wygórowane. Żądają one tylko, by klient był pełnoletni, a w niektórych przypadkach, by miał skończone 20 lat. Przeważnie ustalona jest także górna granica wieku, różna w poszczególnych placówkach. Potencjalny klient musi być obywatelem polskim. Zanim ktoś zdecyduje się na skorzystanie z usług parabanku, powinien dokładnie przeanalizować całkowite koszty zobowiązania i porównać dostępne na rynku oferty. Może się bowiem okazać, że koszt jest zbyt wysoki w stosunku do oczekiwanej korzyści.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt bankowy, jak się okazuje, to bardzo pojemne pojęcie. Chociaż zwykle każdy z nas ma swoje skojarzenia z tym słowem, to okazuje się, że obejmuje też dziedziny, które nazwalibyśmy zupełnie inaczej. Jednym z przykładów może być limit na naszych kontach bankowych. Wiele rachunków, oprócz proponowania, gromadzenia naszych zasobów, czy wysyłania przelewów, proponuje także możliwość debetu, czyli wybierania kwoty, której tak naprawdę nie ma na naszym koncie. Chociaż nigdy tak na to nie mówimy, to takie postępowanie, chociażby opiewało na kwotę 50zł, jest zaciągnięciem kredytu. W terminologii, taka sytuacja, ma dwie nazwy. Mówi się, że jest to kredyt w rachunku bieżącym, bądź, że jest to linia kredytowa. Proponowanie takiej usługi pozwala na szybkie uzupełnianie swoich braków, w momencie, gdy naprawdę nam tego potrzeba. Możemy również pozwolić sobie na małą pożyczkę, gdy do pierwszego została jeszcze chwilka czasu, bez konieczności zapożyczania się u rodziny. Taki kredyt spłacany jest w bardzo naturalny sposób, bo kwota pobierana jest z następnych wpływów. Co się dzieje, gdy kredyt nie jest spłacany? W takim momencie na naszym koncie naliczane zostają odsetki karne, aż do chwili zapłacenia należności. Taki kredyt to proste narzędzie, z którego warto korzystać, oczywiście zachowując rozsądek.

Formy organizacyjne kapitału

Formy organizacyjne kapitału

W zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego wyróżnia się różne formy organizacyjne kapitału. Odmienne formy kapitału występują w spółce akcyjnej, przedsiębiorstwie państwowym, czy firmie jednoosobowej. W przedsiębiorstwie państwowym możemy wyróżnić dwie formy kapitału – fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa. Ten pierwszy pochodzi z wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał przez państwo. W zamian za ten kapitał przedsiębiorstwo musi wpłacać do skarbu państwa część zysku. Natomiast fundusz przedsiębiorstwa jest tworzony i powiększany przez przedsiębiorstwo w trakcie działalności. Formą organizacyjno-prawną, jaką jest spółdzielnia może posiadać fundusz udziałowy, polegający na tym, że jest tworzony z udziałów wnoszonych przez członków przystępujących do spółdzielni, a także fundusz zasobowy, który jest tworzony z wpisowego pobieranego od członków spółdzielni i odpisów z zysku. Natomiast spółka cywilna ma do wyboru tylko kapitał spółki, który pochodzi z wkładów własnych wspólników i jest on powiększany w trakcie działalności spółki. Warto również zauważyć, że w przedsiębiorstwie jednoosobowym jedyną formą kapitału jest kapitał właściciela. Ta forma kapitału pochodzi z własnego wkładu właściciela, a także jest on powiększany w trakcie całej działalności danego przedsiębiorstwa.

Klasyfikacja i podział kredytów

Klasyfikacja i podział kredytów

Podmiot gospodarczy decydujący się na zaciągnięcie kredytu ma duży wybór. Charakter i forma kredytów zależy od okresu kredytowania, przeznaczenia, a także formy i rodzaju zabezpieczenia. Wyróżniamy wiele rodzajów kredytów i są one podzielone według różnych kryteriów. Klasyfikacja kredytów ze względu na okres kredytowania dzieli kredyty na krótkoterminowe (okres kredytowania wynosi do 1 roku), średnioterminowe (okres kredytowania wynosi od 1 roku do 3 lat), a także kredyty długoterminowe, w których okres kredytowania wynosi od 3 lat. Drugim podziałem są kredyty ze względu na formę kredytu. W tej części wyróżniamy kredyty: w rachunku bieżącym (tzw. debet na rachunku bieżącym. Umowa kredytowa umożliwia kredytobiorcy doprowadzenie do powstania debetu, co pozwala mu dysponować większymi środkami finansowymi, niż faktycznie posiada), w rachunku kredytowym (kredyt w otwartym specjalnie w tym celu rachunku, który służy do ewidencjonowania przebiegu wykorzystania i spłaty tego kredytu), dyskontowy (kredytodawca wyraża zgodę na przyjmowanie weksli przed terminem wymagalności), a także kredyt akceptacyjny, w którym bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osoby do tego upoważnione, stając się w ten sposób głównym dłużnikiem wekslowym zobowiązanym do wykupu weksla.

Mieszkanie, samochód, wakacje

Mieszkanie, samochód, wakacje

Poziom zarobków przeciętnego człowieka zazwyczaj nie daje mu możliwości zakupu wszystkich dóbr, o jakich marzy. Z tego też właśnie wynika późne rozpoczynanie samodzielnego życia. Ceny mieszkań na rynku nieruchomości skłaniają młodych ludzi do zaciągania w bankach kredytów, które następnie są przez nich spłacane przez kilkadziesiąt lat, zmniejszając tym samym comiesięczną pensję. Różne są także wymagania stawiane potencjalnym kredytobiorcom, które czasem mogą uniemożliwić pozyskanie środków finansowych na wymarzone cele. Banki biorą pod uwagę wysokość wynagrodzenia, ale także fakt posiadania dzieci przez daną osobę, co sprawia, że dany człowiek ma wówczas niższą zdolność kredytową. Jednak nie tylko zakup mieszkania popycha ludzi do wizyty w instytucji bankowej. Ludzie często decydują się na wzięcie kredytu także wtedy, gdy pragną posiadać własny środek transportu, jakim jest samochód, ponieważ im dany pojazd posiada lepsze parametry techniczne oraz im jest nowszy, tym wyższa jego cena, która uniemożliwia jego zakup za gotówkę. A dodatkowo przecież każdy człowiek pragnie również, aby podczas urlopu wyjechać na zasłużony odpoczynek. Branie kredytów na wycieczki krajowe czy zagraniczne to ostatnio również popularny sposób, który pomaga cieszyć się wakacjami. Wysokość miesięcznej spłaty zależy zawsze od wysokości wziętej pożyczki.

Nie mogę już tego spłacać…

Nie mogę już tego spłacać…

Co zrobić, kiedy nie ma się już możliwości spłacania rat kredytów? Jest to obecnie jedno z podstawowych pytań. Oczywiście każdy może szukać winnych, jednak to działanie nie przyniesie rozwiązania. Kredyt trzeba spłacić. Tylko, jak to zrobić, gdy nie ma się na to środków. Zdarza się, że ludzie przestają spłacać, co powoduje, że ich zobowiązania zaczynają narastać o odsetki karne. Męczące i uciążliwe stają się wizyty firm windykacyjnych. Oczywiście bardziej odporni nie robią nadal nic, aby spłacać swoje zadłużenie. Jednak to nie jest metoda. Po co w przyszłości tracić majątek lub obciążać swoją rodzinę szeregiem własnych zobowiązań. Najlepszą metodą jest już na samym początku spróbować porozumieć się z bankiem lub bankami. Wykazać chęć spłaty kredytu i spisać nową umowę. Można także skorzystać z możliwości kredytu konsolidacyjnego. Jednak zawsze należy poinformować bank o swojej trudnej sytuacji finansowej i starać się negocjować w celu ustalenia wspólnie drogi wyjścia. Także bankowi będzie zależeć na tym, aby kredyt został spłacony. Oczywiście wydłużenie czasy kredytowania, zmniejszenie rat będzie wiązać się z tym, że z czasem odda się więcej gotówki, niż było to planowane. Ponad to kredyt można także zawiesić na jakiś czas. Dobrze jest przeczytać umowę, aby znaleźć drogę wyjścia.

Zasady bankowości spółdzielczej

Zasady bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze zaczęły powstawać, by uchronić osoby niezamożne przed wpadnięciem w pułapki kredytowe. Ktoś, kto potrzebował drobnej sumy pieniędzy, a nie mógł sobie pozwolić na zaciągnięcie drogiego kredytu, miał możliwość udania się do banku spółdzielczego, którego ideą od początków istnienie było wspieranie lokalnej społeczności, nie zaś nastawienie na zysk. Banki takie istnieją do dzisiaj, a sposób ich funkcjonowania w zasadzie się nie zmienił. Nadal muszą swoim działaniem wspomagać społeczeństwo, jednak ważne są dla nich także wyniki finansowe. Ich usługi są tańsze niż te dostępne w komercyjnych instytucjach. Kredyt w banku spółdzielczym wychodzi dużo taniej, ze względu na niższe oprocentowanie. Banki spółdzielcze nadal zajmują stabilną pozycję na rynku usług finansowych, nie tracą popularności w dobie zalewu bankowości komercyjnej. Ich sytuację komplikuje jednak fakt, że obowiązują je reguły funkcjonowania jako spółdzielnia przy jednoczesnej konieczności nadążania za wymogami rynku bankowego. Bank zrzeszający musi wspierać lokalną społeczność, pomagać bankom zrzeszonym w uzyskiwaniu dostępu do nowych technologii i przygotowywaniu systemów bankowych. Sprawuje nad nimi pieczę, co wiąże się m.in. z udzielaniem gwarancji finansowych oraz zapewnieniem stabilności kapitałowej.