Biuro rachunkowe Chorzów – usługi faktoringowe

Biuro rachunkowe Chorzów - usługi faktoringowe

Usługi faktoringowe szansą dla polskich przedsiębiorstw

Może nie każdy spotkał się wcześniej z pojęciem faktoringu, jednak dla większości osób zajmujących się prowadzeniem biznesu, zwłaszcza polegającym na wytwarzaniu dóbr usługi faktoringowe nie są niczym obcym. Ogólnie rzecz ujmując jest to usługa finansowa, w której występują trzy strony: firma dostarczająca dobra lub usługi (faktorant), odbiorcy tejże firmy (dłużnicy), a także firma udzielająca finansowania (tak zwany faktor). Faktoring polega na wykupie przez faktora należności, w tym faktur o odroczonym terminie spłaty wystawionych dla zadłużonych odbiorców przez faktoranta. Następnie faktor wypłaca faktorantowi w granicach od 80% do 100% wartości należności (pomniejszone o prowizję). Biuro rachunkowe Chorzów doskonale orientuje się w sytuacji odroczenia spłaty przez dłużników. Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest często faktoring pełny. Polega on na przejęciu przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta objętego daną umową faktoringu. Staje się to możliwe dzięki ubezpieczeniu samych należności przez faktora lub skorzystaniu z istniejącej polisy pokrywającej zobowiązania. Zaletą faktoringu jest bez wątpienia natychmiastowość, wadą może być natomiast niepełna kwota spłaty należności.

[Total: 2    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.