Bankowość dla każdego

Bankowość dla każdego

Czy studiowanie bankowości się współcześnie opłaca? Zapewne tak, ale nie w każdym przypadku. Aby być dobrym, w tym co się robi, trzeba wykazywać zainteresowanie działalnością sektora bankowego. Liczy się nie tylko liczenie, ale także wiele innych cech. Zanim jednak potencjalny kandydat na studia zacznie rozważać swoje indywidualne predyspozycje, warto pokrótce scharakteryzować bankowość. Na początek najlepiej sprecyzować instytucję, która w tym sektorze działa. Jest to przedsiębiorstwo o charakterze bankowym. Na studiach przyszli pracownicy banków oraz innych instytucji związanych z obrotem finansowym poznają charakterystykę rynków finansowych oraz poznają kolejne etapy obrotu pieniądza. Poza tym na studiach trzeba opanować wiele przepisów prawnych, które przydają się na co dzień podczas pracy w banku czy innym podmiocie bankowym. To nie tylko ogólne regulacje, wyznaczające ramy do działania banku, ale również normy prawne stosowane podczas obrotu papierami wartościowymi, czekami czy wekslami. Zatem idąc na kierunek związany z bankowością i finansami, trzeba być przygotowanym na opanowanie sporej liczby przepisów. W zależności od przyszłego miejsca pracy czasami pomocne, a nawet niezbędne, mogą okazać się dodatkowe kursy i szkolenia. Na nie przychodzi jednak czas po zakończeniu studiów.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.