Banki jak dawniej

Banki jak dawniej

Współczesna bankowość ma różne twarze. Z reguły nawet bardzo różne. Większości obywateli bankowość kojarzy się działaniem placówek, w której przechowuje się pieniądze. Mogą być one złożone na koncie lub wpłacone na różnego rodzaju lokaty. Funkcjonowanie tego rodzaju podmiotów nie jest jednak następstwem współczesności. Banki znane są ludziom nawet nie od wieków, ale wręcz tysiącleci. Przyjmuje się, że pierwsze instytucje tego typu powstały ponad trzy tysiące lat temu. Rozwój bankowości przechodził prze różne etapy. Na przestrzeni wieków banki miały swoje złote, ale także te mniej optymistyczne okresy. Charakter ich pracy w dużym stopniu zależał od aktualnej sytuacji. Początkowo działalność w ramach bankowości sprowadzała się do operowania kredytami oraz wekslami. Wraz z burzliwym okresem początków nowożytności banki weszły w czas większym wyzwań. Prowadzenie działalności stało się trudniejsze. Podobnie jak dzisiaj banki pobierały odsetki od pożyczonych pieniędzy. W przeszłości przedmiotem pożyczki były również często towary, za które także trzeba było płacić odpowiednią wartość. Współczesne oblicze banków zaczęło się wyraźniej klarować w okresie intensywnego rozwoju średniowiecznej wymiany handlowej. Banki powoli przestawały być wyłącznie instytucjami, zajmującymi się pożyczaniem różnych dóbr, a coraz częściej przyjmowały na przechowanie także depozyty.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.