Analiza zdolności kredytowej

Analiza zdolności kredytowej

Wniosek o przyznanie kredytu, to dopiero początek długiej drogi, która dopiero na samym końcu przynosi upragnione przez nas pieniądze. Przede wszystkim oddany przez nas wniosek musi być pozytywnie oceniony. Na czym polega taka ocena? Chociaż sam formularz jest bardzo ważny, to tym, co w największym stopniu decyduje o możliwości otrzymania kredytu, są nasze zdolności finansowe. Są one poddawane szczegółowej analizie, która obejmuje szereg kroków. O czym tutaj mowa? Jeśli chodzi o osoby fizyczne, analiza zdolności kredytowej obejmuje trzy ważne zadania. Osoba oceniająca musi ustosunkować się do informacji na temat majątku, dochodu, oraz zatrudnienia wnioskodawcy, po czym należy sprawdzić wszelkie podane dane, na temat innych zaciągniętych kredytów i oszacować, jaki będą miały wpływ na spłatę tego, o który stara się wnioskodawca. W przypadku osób prawnych ta droga jest jeszcze bardziej skomplikowana. Przede wszystkim trzeba sprawdzić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Obejmuje ona analizę wyników finansowych, czyli ocenę rentowności i wypłacalności, oraz ustosunkowanie się do płynności finansowej i sprawności działania. Zebranie i odpowiednie przestudiowanie tego rodzaju danych, pomoże w ocenie wiarygodności i zdolności do spłaty kredytu, które są następnym ważnym krokiem podczas dokonywania analizy zdolności finansowych.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.