Alternatywa dla lokat.

Alternatywa dla lokat.

Oglądając reklamy telewizyjne banków, lokat i funduszy inwestycyjnych nie jedna osoba zastanowi się nad oszczędzaniem. Nie dlatego, że spodziewa się fantastycznych zysków /wręcz przeciwnie, z obawy o to, że uzyskane przychody będą niskie. Oprocentowanie lokat bankowych jest delikatnie określając niezadowalające. Zakładając zainwestowanie 1000 złotych, nasz zysk wyniesie kilka złotych. Nic dziwnego, że osoby zainteresowane oszczędzaniem szukają bardziej zyskownych instrumentów finansowych. Wymagają bezpieczeństwa i wymiernych zysków. Alternatywą są fundusze pieniężne , to znaczy najbezpieczniejsze fundusze inwestycyjne inwestujące w krótkoterminowe papiery dłużne takie jak: bony skarbowe, bony pieniężne, bony oszczędnościowe. Plusem funduszy pieniężnych jest małe ryzyko strat i stabilny zyski 35procent, który dodatkowo jest wolny od wahań giełdowych.. Nie warto ufać promocyjnym lokatom /czas promocji skończy się, a po nim oprocentowanie wraca do stałych wartości. Minusem omawianych promocji są ograniczenia kwotowe kwota lokaty często nie może przekraczać 10000 złotych. Banki nakładają na promocyjne lokaty różne obwarowania, np.: wymagają dokonywania zakupów na określoną kwotę za pomocą karty debetowej lub dokonywania comiesięcznych wpłat minimalnych. Lokaty nie wyglądają tak dobrze jak na plakatach.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.